Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği (Dr), Turkey

 • 2001 - 2004 Post Graduate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

 • 1997 - 2000 Under Graduate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1994 - 1996 Associate Degree

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  MULTİPLE SKLEROZLU BİREYLERE UYGULANAN SOĞUTUCU GİYSİ (COOLING SUIT) YÖNTEMİNİN YORGUNLUK VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği (Dr)

 • 2004 Post Graduate

  Öz bakım eğitim programının serebrovasküler hastalığı olan bireylerin günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü