Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2000 - 2014 Research Assistant

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Courses

 • Undergraduate Kronik Hastalıklarda Palyatif Bakım

 • Undergraduate Hemşirelik Süreci

 • Postgraduate Nöroloji Hemşireliği

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate İç Hastalıkları Hemşireliği

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate Kronik Hastalıklarda Semptom Yönetimi

 • Postgraduate Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Yönetimi

 • Undergraduate Sağlık Alanında Tamalayıcı Yaklaşımlar