Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Fatigue in individuals with knee osteoarthritis: Its relationship with sleep quality, pain and depression

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.35, no.4, pp.1040-1044, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Mobility disability and life satisfaction in elderly people

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, vol.51, no.3, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of Coping with Pain in Nursing Students

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.16, no.2, pp.53-58, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of Peer Assessment Method on the Perception of Nursing Diagnosis and Academic Self-Efficacy in Nursing Process Teaching

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.2, pp.812-819, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Bireylerde Bakım Bağımlılığı ve İlişkili Faktörler

Kocaeli Tıp Dergisi, vol.9, no.1, pp.32-40, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnmeli Bireye Bakım Verenlerde Bakım Yükü, Sosyal Destek ve YaşamKalitesi Arasındaki ilişki

Journal of Academic Research in Nursing, vol.5, pp.107-115, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Yaşlılarda Bilişsel İşlevlerin Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Doyumu ile İlişkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.32, no.3, pp.183-190, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Multiple Sklerozda Yorgunluk Yönetiminde Farklı Bir Girişim, Soğutucu Giysi Uygulaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.41-46, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Approaches of Nurses to Chronic Disease Patients with Pain

IOSR Journal of Nursing and Health Science, vol.6, no.5, pp.47-53, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dahili Kliniklerde Yatan Bireylerin Düşme Riski ve Alınan Önlemler

TAF Preventive Medicine and Bulletin, vol.12, no.1, pp.27-34, 2013 (Other Refereed National Journals)

İnmeli Hasta Bakım Vericilerinde Bakım Yükü ve Etkileyen Faktörler

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.4, no.3, pp.125-130, 2011 (Other Refereed National Journals)

Cep Telefonu Kullanmanın Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

Sağlık ve Toplum, vol.21, no.3, pp.34-40, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.5, no.15, pp.17-30, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bir Sağlık Ocağına Başvuran Erişkinlerde Metabolik Sendromu Risk Düzeyleri Ve İlişkili Faktörler

İstanbul Üniversitesi Florance Nigtingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.18, no.2, pp.72-79, 2010 (Other Refereed National Journals)

Diyabet Eğitim Programının Diyabetik Hastaların Tutumları Üzerine Etkisi

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.5, no.13, pp.95-105, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bir Çimento Fabrikasında İşçilerin KOAH Risk Faktörleri Yönünden İncelenmesi

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, vol.36, pp.36-40, 2010 (Other Refereed National Journals)

Braden Risk Değerlendirme Ölçeği ile Serebrovasküler Hastalığı olan Hastalarda Bası Yarası Riskinin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi Florance Nigtingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.16, no.63, pp.150-156, 2008 (Other Refereed National Journals)

Multiple Sklerozlu Hastalarda Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.9, no.3, pp.1-7, 2006 (Other Refereed National Journals)

Kadının Aile İçinde Yaşanan Şiddete Bakışı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.51-56, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Benim Serüvenim, Hasta Perspektifi

21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 9 - 13 October 2019

Öz Bakım Kuramına Göre Multiple Sklerozlu Hastanın Bakım Gereksinimleri: Olgu Sunumu

I. Uluslararası II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 2 - 03 May 2019

Özenli Bir Bakım Gerektiren Gebelik: Romatoid Artrit

1. Uluslararası, 5. Ulusal Ebelik Sempozyumu, 24 - 26 April 2018

Osteoartriti Olan Bireylerde Ağrı, Yeti Yitimi ve Yaşam Doyumu

3. Uluslar arası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

Özel Bakım Gerektiren Gebelikler: Multiple Sklerozda Gebelik Serüveni

1. Uluslararası, 5. Ulusal Ebelik Sempozyumu, 24 - 26 April 2018

Evaluation Of The Risk Of Falling in Elderly Individuals Living in a Nursing Home.

International Congress On Multidisciplinary Approach to Elderly Health And Care, 22 - 23 March 2018

The Effect of Cognitive Dysfunction on Daily Living Activities and Life Satisfaction in the Elderly

International Congress On Multidisciplinary Approach to Elderly Health And Care, 22 - 23 March 2018

Multiple Sklerozda Yorgunluk Yönetimi, Soğutucu Giysi Uygulaması

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2016

The Risk Factors and The Level of Knowledge for Falls in Elderly Individuals Who Lives in Nursing Home in Turkey

12. EUGMS International Congress of The European Union Geriatric Medicine Society, 5 - 07 October 2016

Dahili Kliniklerde Yatan Bireylerin Ağrıyla Baş Etmede Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumları

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Turkey, 27 - 03 May 2015

Cep Telefonunun Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

12.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 October 2010

Nörolojik Yetersizliği Olan Bireylerde Yetiyitiminin Belirlenmesi

10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2008

Kadınların Toplumdaki Şiddete Bakışları

8. Halk Sağlığı Günleri, Turkey, 23 - 25 June 2003

Books & Book Chapters

İştahsızlık, Kilo Kaybı, Kaşeksi

in: ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ, Kapucu Sevgisun, Kutlutürkan Sevinç, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.313-320, 2020