Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Investigation of deformations with the GNSS and PSInSAR methods

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.14, no.23, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Monitoring 3D areal displacements by a new methodology and software using UAV photogrammetry

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION, vol.83, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Determination and testing of strain parameters in landslide region of Koyulhisar, Turkey

SURVEY REVIEW, vol.48, no.347, pp.101-109, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

UNCERTAINTY IN THE DETERMINATION OF FAULT LOCKING DEPTH AND STRIKE SLIP RATES BY GNSS MEASUREMENTS

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.23, no.1, pp.107-114, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Determining the strain upon the eastern section of the North Anatolian fault zone (NAFZ)

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.8, no.3, pp.1787-1799, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Integration of theoretical and the empirical deformations by KALMAN-Filtering in the North Anatolia Fault Zone

Natural Hazards And Earth System Sciences, vol.7, no.6, pp.683-693, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Jeodezik Yöntemlerle Deprem Tekrarlama Periyotlarının Belirlenmesi: Alaşehir Bölgesi Örneği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.2019, no.35505, pp.762-768, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

GPS ve Ps Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar Sivas Heyelanlarının İzlenmesi İlk Sonuçlar

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.161-175, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

GPS Tekniği ile Tektonik Hareketlerin Modellenmesi

HKMO İstanbul Bülten, pp.26-28, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Elastik Atım Teorisi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Makaleler Kitabı, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

GPS HIZLI STATİK YÖNTEMDE TROPOSFERİK HATA HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.27, pp.264-274, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Optik Lazer Tarayıcılarla Hasarlı Otomobil Örneğinde Objelerin Modellenmesi

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, vol.1, no.1, pp.49-58, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gediz ve Büyük Menderes Grabenlerinin Doğu kesimlerinde 2020-2021 yılları arasında kabuk hareketinin PSInSAR yöntemiyle izlenmesi

11. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, Mersin, Turkey, 12 May 2022

İHA Fotogrametri Yöntemi ile Yüzey Deformasyonlarının İzlenmesi

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2021 Yılı Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.30-31

MANİSA/SARIGÖL BÖLGESİ MEVSİMSEL ETKİLERİN SAR VERİLERİNDEN BELİRLENMESİ

X.Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2019), Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019

Unmanned aerial vehicle photogrammetry applications in mining

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi - IMCET 2019, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, pp.494-501 identifier

Gediz Grabenindeki Tektonik Hareketlerin SBAS (Small Basline) InSARYöntemi ile İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019

Investigation of topographic effect in ground control point selection in UAV photogrammetry: Gaziantep/ Nizip

International Conference On Innovative Engineering Applications - CIEA 2018, Sivas, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.1174-1178

Current Tectonic Movements Monitoring in Aksehir-Sultandagi Fault Zone After the February 2002 (Mw: 6.2) Earthquake

1st Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI), Sousse, Tunisia, 22 - 25 November 2017, pp.1899-1901 identifier

Monitoring the current tectonic movements in Aksehir-Simav fault system: levelling measurements

4th ICEES-International Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskişehir, Turkey, 11 - 14 September 2017

Monitoring the Current Tectonic Movements in Aksehir Simav Fault System GNSS Results

The Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences - 2016, Konya, Turkey, 27 - 30 September 2016

Koyulhisar heyelanının GPS yöntemiyle izlenmesi ilk 8 periyot GPS ölçüm sonuçları

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 18. Çalıştayı, Muğla, Turkey, 5 - 07 November 2014

Envisat SAR Görüntüleri Kullanılarak Heyelanların İzlenilmesi

5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2014

GPS ve Ps Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar Sivas Heyelanlarının İzlenmesi İlk Sonuçlar

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2013 Toplantısı - Doğal Afetler ve Jeodezi, Sivas, Turkey, 7 - 08 November 2013

Elastik Atım Teorisi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011

Koyulhisar Sivas Heyelaninin GPS Yöntemi İle İzlenmesi

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 14. Çalıştayı, Turkey, 3 - 06 November 2010

RTK GPS ve Yardımcı Sensör Ölçmeleri İle Yüksek Yapı Davranışlarının Analizi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 11 - 15 May 2009

Jeodezik Verilerden Strain Elemanlarının Belirlenmesi Üzerine Bir İnceleme

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 11 - 15 May 2009

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 11 - 15 May 2009

Kelkit Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS’2007 Kongresi, Turkey, 30 November - 02 December 2007

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007

Kelkit vadisi afet bilgi sistemi KABIS altyapisinin oluşturulmasi

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 May 2007, vol.30

Mühendislik Yapılarına Etkiyen Büyüklüklerin Modellenmesi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Turkey, 29 November - 01 December 2005

Yüksek Binaların Hareketinin GPS İle İzlenmesi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri, Turkey, 29 November - 01 December 2005

Books & Book Chapters

Current Tectonic Movements Monitoring in Aksehir-Sultandagi Fault Zone After the February 2002 (Mw: 6.2) Earthquake

in: Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions. EMCEI 2017, Kallel, A., Ksibi, M., Ben Dhia, H., Khélifi, N., Editor, SPRINGER, CHAM, pp.1899-1901, 2018