Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate Mahalli İdareler

  • Undergraduate Kamu Personel Yönetimi

  • Undergraduate Temel Haklar ve Özgürlükler

  • Undergraduate Sosyal Bilimlerde Yöntem

  • Undergraduate Kentleşme Ve Konut Politikası