Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Peer education project on breast self-examination in Izmir, Turkey

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, vol.6, no.1, pp.29-32, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE REGARDING COVID-19 AND PROTECTION MEASURES OF CHILDREN BETWEEN AGED 8-12 YEARS

Turkish Journal of Science and Health, vol.2, no.3, pp.14-20, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Determination of the Knowledge Level of Nurses Working in Intensive Care Unit for Extravasation: An Example of a University Hospital

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri, vol.12, no.3, pp.378-384, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Hemşirelik Uygulamalarında Hemşirelik Sürecinin Kullanımına Genel Bakış

e- Sağlık Hemşirelik Dergisi, vol.12, no.44, pp.32-44, 2020 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerin İlaç Uygulama Hatalarına Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Türk Fen ve Sağlık Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Science and Health), vol.1, no.1, pp.29-41, 2020 (Other Refereed National Journals)

The effect of endotracheal aspiration on QT interval in intensive care unit patients

Cumhuriyet Medical Journal, vol.41, no.1, pp.190-196, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Attitudes of the Nurses Working in Pediatric Clinics Towards Children’s Rights

Cumhuriyet Medical Journal, vol.41, no.2, pp.372-378, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Privacy of the Elderly: A Qualitative Evaluation in Terms of Nursing Home Residents and Caregivers

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

Koroner Arter Hastalığı Tanısı İle İzlenen Bireyin Orem’in Öz Bakım Yetersizlik Kuramı’na Göre Bakımı (Olgu Sunumu).

BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.7, no.3, pp.114-120, 2018 (Other Refereed National Journals)

Attitudes of Nursing Students towards Children’xxs Rights: A Samplefrom Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.2, pp.1059-1065, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nurses’ Perceptions of Individualized Care: A Sample from Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.1, pp.246-253, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yoğun Bakım Ünitesindeki Hemşirelik İntörn Öğrencilerin Kaygı Düzeyleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.11, no.4, pp.322-327, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yoğun Bakım Ünitesindeki Hemşirelik İntörn Öğrencilerin Kaygı Düzeyleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

Nurses’xx Perceptions of Individualized Care: A Sample from Turkey.

International Journal of Caring Sciences, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Gereksinimleri

Türkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, vol.6, no.2, pp.102-111, 2014 (Other Refereed National Journals)

Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Yakınlarının Gereksinimleri

Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, vol.6, pp.102-111, 2014 (Other Refereed National Journals)

Entegre Program Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

Anadolu Sağlık ve Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.16, pp.89-95, 2013 (Other Refereed National Journals)

Uyku Hijyeni Eğitiminin Koroner Yoğun Bakım Sonrası Hastaların Uyku Kalitesine Etkisi

Yoğun Bakım Hemşireliği, vol.17, no.1, pp.1-7, 2013 (Other Refereed National Journals)

Hastaların Bakış Açısıyla Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı İle Yaşamak Fenomenolojik Çalışma

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, vol.20, pp.177-183, 2012 (Other Refereed National Journals)

Entegre Program Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.89-95, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HEMŞİRELERİN EKSTRAVAZASYONA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 24 - 26 October 2019

ILLNESS PERCEPTION IN BREAST CANCER PATIENTS: A MIXED METHOD RESEARCH EXAMPLE

1 INTERNATIONAL CANCER DAYS, Sivas, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.301-302 Sustainable Development

Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları

Uluslararası 4. Adli Hemşirelik, 3. Adli Sosyal Hizmet ve 2. Adli Gerontoloji Kongresi, 18 - 20 October 2018 Sustainable Development

Pediatri Hemşirelerinin Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017 Sustainable Development

Miyokart Enfarktüsü Geçiren Hastaların Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları

Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017 Sustainable Development

Hemşirelerin Örgütsel Güven Düzeyleir ve Ekip Çalışmasına Yönelik Tutumları

4. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Katılımlı, Bodrum, Turkey, 25 - 27 May 2017

İntörn Hemşirelerin Ekip Çalışması ve Tıbbi Hatalar Konusundaki Tutumları

4. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Katılımlı, Bodrum, Turkey, 25 - 27 May 2017

Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Ağrı

4. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Katılımlı, Bodrum, Turkey, 25 - 27 May 2017

Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hasta Yakınlarının Gereksinimlerinin Belirlenmesi

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi ‘Uluslararası Katılımlı’, 27 - 29 September 2012

The Effect of Sleep Hygiene Education on patients Quality of Sleep After Coronary İntensive Care

The First İnternational Clinical Nursing Research Congress, 29 May - 01 June 2012

Hemşirelerin Öz Duyarlık Özgüven Düzeyleri ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi ‘Uluslararası Katılımlı’, 19 - 21 October 2011

Hemşirelerin Benlik Saygısı Düzeyi ve İlişkili Faktörler

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi ‘Uluslararası Katılımlı’, 19 - 21 October 2011

Books & Book Chapters

Yaşlının Temel Bakım Gereksinimleri V e Uygulamaları

in: Yaşlı Bakımın Temel İlkeleri, Fatma Hastaoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.55-80, 2021

Hemşirelikte Deontoloji

in: Hemşirelik Tarihi Deontoloji ve Etik , Ayla Ünsal, Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, pp.50-56, 2021

Hijyen Uygulamaları

in: Hemşirelik Esasları 500 Soru &Yanıt, Esra Akın, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitapevi, Antalya, pp.147-155, 2021

Hemşirelik Süreci

in: Temel Hemşirelik Esaslar, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, Mağfiret Kara Kaşıkçı, Esra Akın, Editor, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.65-84, 2021