Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence, Mimarlık (Dr), Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Trakya University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Trakya University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Tarihi yapılarda pasif yangın önlemlerinin artırılmasına yönelik bir yöntem önerisi

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Tarihi konaklama yapılarının doğuşu, gelişimi ve günümüzde çağdaş işlevle değerlendirilmesi: Edirne Rüstempaşa Kervansarayı örneği

  Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli)