Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

 • 2015 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Ebelik Bölümü

 • 2018 - 2020 Dr.Öğr.Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

 • 2008 - 2015 Öğretim Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

 • 1998 - 2008 Öğretim Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu

 • 1996 - 1998 Öğretim Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Enstitü Müdür Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Verdiği Dersler

 • Doktora İnfertilite ve Yardımcı Üreme Tekniklerine Güncel Yaklaşım

 • Lisans Prenatal Tanı Testleri

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans Ürojinekoloji

 • Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Doktora Seminer

 • Lisans Doğum Öncesi Dönem - II

 • Yüksek Lisans Prenatal Tanı Testleri

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Doktora Araştırma ve Proje Geliştirme

 • Ön Lisans Anne Çocuk Beslenmesi (YÇGP 2001)

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi (EBE 5000)

 • Yüksek Lisans Seminer (EBE 5999)

 • Lisans KLİNİK VE SAHADA ENTEGRE UYGULAMA-I (EBE 4019)

 • Lisans Doğum Öncesi Dönem II (EBE 2014)

 • Yüksek Lisans Prenatal Tanı Testleri (EBE 5031)

 • Doktora Prenatal Tanı Testlerinde İleri Uygulama ve Ebelik (EBE 6016)

 • Doktora İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri ve Güncel Yaklaşımlar (EBE 6023)

 • Yüksek Lisans İnfertilite, Yardımcı Üreme Teknikleri ve Ebenin Rolü (5009)

 • Doktora Prenatal Tanı Testlerinde İleri Uygulamalar ve Ebelik

 • Yüksek Lisans İnfertilite, Yardımcı Üreme Teknikleri ve Ebenin Rolü

 • Lisans Klinik ve Sahada Entegre Uygulama I (EBE 4019)

 • Ön Lisans Anne ve Çocuk Beslenmesi

 • Ön Lisans Anne ve Çocuk Beslenmesi

 • Lisans Doğum Öncesi Dönem - II

 • Lisans Doğum Öncesi Dönem - I

 • Lisans Klinik Ve Sahada Entegre Uyg. I