Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effect of electronic fetal monitoring (EFM) education program on EFM interpretation skills

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, vol.33, pp.2541-2545, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Sleep quality in the elderly either living at home or in a nursing home

AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED NURSING, vol.31, no.4, pp.6-13, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Şiddet ve Boyun Eğici Davranışlar Arasındaki İlişki

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.3, pp.187-200, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ebelik ve Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin İnfertiliteye İlişkin TutumlarınınBelirlenmesi

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.109-114, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Gebelikte Risk Algısı Ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.44, pp.211-222, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Gebelerin stresle başa çıkma tarzları ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki

Cukurova Medical Journal, vol.44, no.3, pp.1, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Damgalanma

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.58-63, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Duygularla İnfertilite: Olgu Sunumu

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-6, 2018 (National Refreed University Journal)

Depression, Anxiety and Quality of Life of Mothers in the Early Postpartum Period

Int J Behav Sci, vol.11, no.4, pp.152-159, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gebelikte Teratojen Enfeksiyonlara Güncel Yaklaşım

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, vol.49, no.1, pp.100-108, 2018 (Other Refereed National Journals)

Gebelerin Gebelik Dönemine ve Doğuma İlişkin Mitlerinin Belirlenmesi

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, vol.49, no.1, pp.59-64, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.10, no.4, pp.220-228, 2017 (Other Refereed National Journals)

Determination of midwifery students’ anxiety levels on the firstday of home visit practice

IOSR Journal of Nursing and Health Science, vol.6, no.5, pp.18-23, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi (DEUHFED), vol.10, no.4, pp.220-228, 2017 (Other Refereed National Journals)

Effects of Midwifery Education on Professional Self Esteem and Problem Solving Skills

IOSR Journal of Nursing and Health Science, vol.5, no.6, pp.68-75, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anxiety and Depression Levels of Women’s Pre and Post Labor Stage and Influencing Factors

Innovative Journal of Medical and Health Science, vol.6, no.4, pp.114-120, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kronik HIV/AIDS Hastasında Gebelik Doğum ve Emzirmeye Yaklaşım

International Refereed Journal of Gynaecology And Maternal Child Health, vol.6, pp.83-104, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Postpartum Depresyonda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, vol.2, no.2, pp.13-35, 2015 (Other Refereed National Journals)

Doğum Öncesi Ev Ziyareti Hizmeti Verilen Gebelerin Memnuniyet Düzeyleri

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.4, pp.535-547, 2015 (Other Refereed National Journals)

Gebelikte duygulanım bozukluğu

KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.27-40, 2015 (Other Refereed National Journals)

Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLESİ DERGİSİ, vol.36, pp.429-441, 2014 (Other Refereed National Journals)

Adölesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri

MEDICAL BULLETIN OF SISLI ETFAL HOSPITAL, vol.47, pp.157-166, 2013 (Other Refereed National Journals)

Elektronik Fetal Monitörizasyon Kursunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.22, no.4, pp.138-142, 2013 (Other Refereed National Journals)

Vajinal Doğum Ağrısının Azaltılmasına Yönelik Nonfarmakolojik Ebelik Bakım Uygulamaları

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.20, no.1, pp.1-6, 2011 (Other Refereed National Journals)

Ebelerin Doğum Anında Annelere Verdikleri Bakım Hizmeti Annelerin Değerlendirmeleri ve Beklentileri (Yüksek Lisans Tez Çalışması)

JOURNAL OF THE TURKISH-GERMAN GYNECOLOGICAL ASSOCIATION, vol.5, no.1, pp.15-19, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üriner İnkontinans Tedavisinde Kullanılan Tamamlayıcı veAlternatif Tıp Uygulamaları

Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Turkey, 20 - 22 November 2020

İnfertil Kadınlarda Fertilite Yaşam Kalitesinin ve Etkileyen Faktörlerin belirlenmesi

Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Turkey, 20 - 22 November 2020

Doğum Deneyiminin Erken Postpartum Dönem Depresyon Riski İle İlişkisi

Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Eskişehir, Turkey, 20 - 22 November 2020 Creative Commons License

Preimplantasyon Genetik Tanı ve Etik Sorunlar

Uluslararası ebeler Derneği Kongresi, Turkey, 20 - 22 November 2020

Doğum Deneyiminin Erken Postpartum Dönem Depresyon Riski ile İlişkisi

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 20 - 22 November 2020

Gebe Kadınlarda Gebeliğe Bağlı Yaşanan Semptomların YaşamKalitesine Etkisi

Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Eskişehir, Turkey, 20 - 22 November 2020 Creative Commons License

Gebelikte Risk Algısı Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 2 - 03 May 2019

Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Damgalanma

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

Farabi Değişim Programı ve Ebelik

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 April 2010 - 21 April 2019

Gebelerin Kişilik Özellikleri, Stres ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişki

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

Relationship Between Prenatal Attachment Levels and Stress-Coping Styles in Healthy and Risky Pregnancies

5th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2018), Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2018

Fertilite Farkındalığı Geliştirmede Bireyselleştirilmiş Bakım Olmalı mı?

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Ebelik Öğrencileri ile Ebe ve Hemşirelerin İntörn Eğitim Programına İlişkin Değerlendirmeleri

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Vejeteryan Beslenme ve Gebelik

5. Ulslararası 9. ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

İnsan Genom Projesi ve Ebelik

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Ailesel Akdeniz Ateşi ve Gebelik

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Uterin faktör infertilitesinde yeni bir yöntem: Uterus nakli

1. Uluslararası 5. Ulusal Sivas Ebelik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 - 26 April 2018

Kafa karışıklığı: Gebelikte oral glikoz tarama testi yaptırılmalı mı? Yaptırılmamalı mı?

1. Uluslararası 5. Ulusal Sivas Ebelik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 - 26 April 2018

Daha sağlıklı bir gebelik, daha rahat bir doğum ve daha zinde bir vücut için gebelikte fitness

1. Uluslararası 5. Ulusal Sivas Ebelik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 - 26 April 2018

Fiziksel /duyusal engelli anneler de başarılı emzirme gerçekleştirebilir sadece motivasyon ve destek gerekli

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018

Sağlık Bakım Alanında Yenilikçi Bir Yaklaşım Terapötik Hastane Palyaçoluğu

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017

Sağlık Bakım Alanlarında Yenilikçi Bir Yaklaşım Terapötik Hastane Palyaçoluğu

4. Uluslar arası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20 - 22 April 2017

Doğum Ağrısı ile Baş Etmede Yeni Bir Yöntem: Emotional Freedom Techniques

4. Uluslar arası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20 - 22 April 2017

Anne- Bebek Bağlanması Ne Zaman Başlar?

4. Uluslar arası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20 - 22 April 2017

Bebeğin Perspektifinden Doğum ve Ağrı

3. Uluslar arası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Gebelikte Teratojen Enfeksiyonlara Kanıt Temelli Yaklaşım (Bu bildiri daha sonra makale olarak yayınlanmıştır)

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Fetal Sağlığın Değerlendirilmesinde Kullanılan Testlerde Ebenin Rol ve Sorumlulukları

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Antepartum ve İntrapartum Dönemde Prenatal Tanılamada Argoritmalar

3. Uluslararası 7. ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesini Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Effects of midwifery education on professional self-esteem and problem solving skills

8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016

Onkofertilite ve etik Kanserli kadınlarda fertiliteprezervasyonu

Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan Konferansı dahilinde , “VIII. Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, 9 - 12 April 2015

Kadınlar eşlerinin doğurganlığın düzenlenmesine katılımı konusunda ne düşünüyor?

12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Turkey, 12 - 14 November 2015

Assessment of Effectiveness of Electronic Fetal Monitoring Course

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery, 4 - 06 February 2015

Assessment of Effectiveness of Electronic Fetal Monitorıng Course

Care4 First International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015

The Comparison of the Electronic Fetal Monitoring Results with the Apgar Score System

Care4 First International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015

Satisfaction Level of Pregnant Women Visited At The House in Prenatal Period

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015

Gebelikte Duygulanım Bozukluğu ( Bu bildiri daha sonra makale olarak yayınlanmıştır)

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2014

Frequancy of pregnancy induced symptoms among pregnant women and effects on activities

The 20th World Congres on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, 12 - 14 December 2014

Determination of Relation Between Life Qualty and Level of Mother-Infant Attachment in pregnancy and Postpartum Period

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility, Paris, France, 4 - 07 December 2014

Frequency of Pregnancy Induced Symptoms Among Pregnant Women and Effects of Activities

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology ınfertility, Paris, France, 4 - 07 December 2014

Frequency of pregnancy induced symptoms among pregnant women and effect on activities

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI) All about Women’s Health, 4 - 07 December 2014

Frequency Of Pregnancy Induced Symptoms Among Pregnant Women And Effects On Activities

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), 4 - 07 December 2014

Determination of relation between life quality and level of mother infant attachment in pregnancy and postpartum period

The 20th World Congres on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, 4 - 07 December 2014

Sexual Health for Older Wome16n Implications for Nurses

1st International Balkan Conference on Health Sciences, 14 - 16 May 2014

Elderly Pain Assessment And Pain Management

1st International Balkan Conference on Health Sciences, 14 - 16 May 2014

A Hidden Truth The Elderly Abuse

1st International Balkan Conference on Health Sciences, 14 - 16 May 2014

Riskli Gebeliklerin Yönetimi

Sivas Ebelik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 06 May 2014

Ebelik öğrencilerinin ev ziyareti uygulamasının ilk gününde anksiyete durumlarının belirlenmesi

1. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 April 2014

The Effect of Postpartum Depression and Quality of Life of Mothers Planned Education and Home Visit

Horatio European Psychiatric Nursing Congress 2013, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2013

Elektronik Fetal Monitorizasyon Kursunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2013, vol.22

Analysis of Sleep Quality and Affecting Factors in the Elderly Living at Home and Nursing Home

II. International IV. National Psychiatric Nursing Congress Abstract Book., 4 - 07 October 2012

Evde ve kurumda yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

2. Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012

Huzurevinde ve Evinde Kalan Yaşlılarda Ağrı Düzeyi ve Ağrıyla Başetme Yöntemleri

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 06 October 2012

Primigravidaların Anne ve Yenidoğan Hakları Konusunda Bilgi Düzeyleri

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011

Planlı Yapılan Ev Ziyareti ve Eğitimin Gebelikte Uyku Kalitesine Etkisi

14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, Turkey, 4 - 07 October 2011

Books & Book Chapters

ANNENIN SISTEMATIK HASTALIKLARINA BAGLI GELISEBILECEK RISKLI DURUMLAR VE EBELIK BAKIMI

in: RİSKLİ DOĞUM VE SONRASI DÖNEM, Fatma COŞAR ÇETİN, Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.166-182, 2020 Creative Commons License

Tıbbın Güncelliğinde Yenilik: Prenatal Algoritmalar

in: Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Murat A. Kuş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.75-92, 2018

Sexual Health for Older Women; Implications for Nurses

in: A Current Perspective on Health Sciences, Ayşegül Y. Kaptanoğlu, Editor, Zoom Tipografie Digitale, pp.885-908, 2014

Elderly Pain Assessment And Pain Management

in: A Current Perspective on Health Sciences, Ayşegül Y. Kaptanoğlu, Editor, Zoom Tipografie Digitale, pp.909-929, 2014

Sexual Health for Older Women Implications for Nurses

in: A Current Perspective on Health Sciences, Ayşegül Kaptanoğlu, Editor, Zoom Tipografie Digitale, pp.885-908, 2014

A Hidden Truth: The Elderly Abuse

in: A Current Perspective on Health Sciences, Ayşegül Kaptanoğlu, Editor, Zoom Tipografie Digitale, pp.929-938, 2014

Elderly Pain Assessment And Pain Management

in: A Current Perspective on Health Sciences, Ayşegül Kaptanoğlu, Editor, Zoom Tipografie Digitale, pp.909-929, 2014

A Hidden Truth: The Elderly Abuse

in: A Current Perspective on Health Sciences, Ayşegül Y. Kaptanoğlu, Editor, Zoom Tipografie Digitale, pp.929-938, 2014