Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Kirikkale University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Chemıstry, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Fruktoz Çözeltilerinin Ozmotik Distilasyon Yöntemi İle Hidrofobik Membranlar Kullanılarak Deriştirilmesi

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2006 Postgraduate

  Sodyum Aljinat Membranlara İtakonik Asit Aşılanması

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)