Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Traditional Settlement versus Mass Housing Settlement in Terms of Sustainability in Turkey

Journal of Civil Engineering and Architecture Research, vol.3, no.9, pp.1699-1703, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Jeotermal EnerjininTürkiye’deki Kullanımı

International Congress of Agriculture and Environment (ICAE), 16 - 18 November 2017 Sustainable Development

Tarihi Yapılarda Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2017

Katı Atıklardan Enerji Üretiminin Türkiye’deki Örnekler Üzerindenİncelenmesi

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, 21 - 24 September 2017

Akıllı Cephe Sistemleri ve Malzemelerinde Yeni Yaklaşımlar

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, 21 - 24 September 2017

Soğuk İklim Bölgelerinde İklimle Dengeli Tasarım ve Yerel Mimarlık

Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 12 February 2016