Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty Of Arts And Scıences, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty Of Arts And Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  FMF(Ailesel Akdeniz Ateşi) Hastalarında İnterlökin-10 (-1082,-819,-592) ve Tümör Nekroz Faktörü (TNF)-a (-308) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English