Academic and Administrative Experience

Courses

 • Postgraduate İnanç Psikolojisi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Undergraduate Din Psikolojisi

 • Postgraduate Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Undergraduate Din Psikolojisi - II

 • Undergraduate Din Psikolojisinin Temel Kavramları

 • Undergraduate Din Psikolojisi - I

 • Postgraduate dini gelişim kuramları

 • Undergraduate Gelişim Psikolojisi

 • Undergraduate Din Psikolojisi - I

 • Undergraduate Din Psikolojisi - II

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Din Psikolojisinde Temel Yaklaşımlar - I

 • Postgraduate Dini Gelişim Kurumları

 • Postgraduate Kişilik ve Değerler Psikolojisi

 • Undergraduate din psikolojisi 1

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Postgraduate Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Undergraduate eğitim psikolojisi

 • Postgraduate inanç psikolojisi

 • Undergraduate din psikolojisi 2

 • Postgraduate İnanç Psikolojisi

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Postgraduate İnsan ve Maneviyat Psikolojisine Temel Yaklaşımlar

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Günümüz Din Psikolojisi Çalışmaları

 • Undergraduate Günümüz Din Psikolojisi Çalışmaları

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Din Psikoloji

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Dini Danışma Ve Rehberlik