Education Information

Education Information

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Postgraduate

  Süpermarket sektöründe hizmet kalitesinin tüketici memnuniyeti üzerine etkisi: Sivas ilinde bir uygulama

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)