Education Information

Education Information

 • 2008 - 2016 Doctorate

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2006 Undergraduate

  Sakarya University, Faculty Of Technıcal Educatıon, Department Of Electronıcs And Computer Educatıon, Turkey

 • 1999 - 2001 Associate Degree

  Sivas Cumhuriyet University, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Eş düğümler arası ağlarda çoklu ortam verilerinin gerçek zamanlı iletimi için yeni bir yöntem

  Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi (Dr)

 • 2008 Postgraduate

  Sakarya Üniversitesi web sitesi erişim kayıtlarının web madenciliği ile analizi

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi (Yl) (Tezli)