Education Information

Education Information

 • 2008 - 2019 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Yerel Ekonomik Kalkınmada Sanayi Bölgelerinin Rolü: Sivas İli Örneği

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı