Education Information

Dissertations

  • 1998 Doctorate

    Kuzey (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerinde Zarf-Fiiller

    Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  • 1992 Postgraduate

    Eski Anadolu Türkçesiyle Yapılmış Satırarası Kuran Çevirisi

    Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı