Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate Çağdaş Türk Lehçeleri

 • Undergraduate Anlam Bilimi

 • Undergraduate Kültür ve Dil

 • Undergraduate Türk Mitolojisi (Seçmeli - Genel Kültür)

 • Undergraduate Türk Dili - II

 • Undergraduate Dil Eğitiminin Temel Kavramları

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate Türkçe II: Sözlü Anlatım

 • Undergraduate Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi

 • Undergraduate Öğretmenlik Meslek Etiği

 • Undergraduate Türk Dili - I

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Genel Dil Bilimi

 • Undergraduate Türkçe-I: Yazılı Anlatım I

 • Undergraduate Tarihi Türk Lehçeleri

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Anlama Teknikleri: Okuma Eğitimi

 • Postgraduate Dilbilim ve Dilbilim Akımları

 • Postgraduate Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi I

 • Undergraduate Türk Dili I: Ses ve Şekil Bilgisi

 • Undergraduate Türkçe I: Yazılı Anlatım

 • Undergraduate Türkçe I: Yazılı Anlatım

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Türk Dili II:Cümle ve Metin Bilgisi

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Türkçe - ll: Sözlü Anlatım

 • Undergraduate Sözlü Anlatım - II

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Türk Dili II: Şekil Bilgisi

 • Undergraduate Türkçe II: Sözlü Anlatım

 • Undergraduate Sözlü Anlatım - I

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Dil Bilgisi Çözümlemeleri - I

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Türkçe-II: Sözlü Anlatım

 • Undergraduate Çağdaş Türk Lehçeleri

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Türk Dili I:Ses Bilgisi

 • Undergraduate Genel Dil Bilimi

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate Türkçe I:Yazılı Anlatım

 • Undergraduate Türk Dili II: Şekil Bilgisi

 • Undergraduate Türk Dili II:Cümle ve Metin Bilgisi

 • Undergraduate Tarihi Türk Lehçeleri

 • Undergraduate Anlam Bilimi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Türk Mitolojisi (Seçmeli - Genel Kültür)

 • Undergraduate Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi

 • Undergraduate Türk Dili I: Ses ve Şekil Bilgisi

 • Undergraduate Anlama Teknikleri: Okuma Eğitimi

 • Undergraduate Türk Dili I:Ses Bilgisi

 • Postgraduate Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi - II

 • Undergraduate Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi

 • Undergraduate Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi

 • Undergraduate Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi

 • Undergraduate Sözlü Anlatım - I

 • Undergraduate Bitirme Ödevi / Tezi

 • Undergraduate Osmanlı Türkçesi II

 • Undergraduate Osmanlı Türkçesi II

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Türk Halk Edebiyatı - I

 • Undergraduate Osmanlı Türkçesi I

 • Undergraduate Türkçe II: Sözlü Anlatım

 • Undergraduate Türk Dili III: Sözcük Bilgisi

 • Undergraduate Türkçe-II: Yazılı Anlatım II

 • Undergraduate Türkçe-II: Sözlü Anlatım

 • Undergraduate Osmanlı Türkçesi I

 • Undergraduate Türkçe-II: Yazılı Anlatım II

 • Undergraduate Türkçe II: Sözlü Anlatım

 • Undergraduate Dil ve Kültür

 • Undergraduate Türk Dili III: Sözcük Bilgisi

 • Undergraduate Türkçe-I: Yazılı Anlatım I

 • Undergraduate Orta Türkçe ve Metin İncelemeleri

 • Undergraduate Tiyatro ve Drama Uygulamaları

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Undergraduate Türkçe I: Yazılı Anlatım

 • Undergraduate Anlam Bilimi

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Türk Ede.II: Yeni Türk Edebiyatı

 • Undergraduate Yaşayan Türk Lehçeleri

 • Undergraduate Konuşma Ve Yazma Eğitimi - II

 • Undergraduate Eski Türkçe ve Metin İncelemeleri

 • Undergraduate Çağdaş Türk Edebiyatı

 • Undergraduate Türk Ed:I: Eski Türk ve T.Halk Ed.

 • Undergraduate Tiyayro ve Canlandırma

 • Undergraduate Okul Deneyimi I

 • Undergraduate Türkçe I: Yazılı Anlatım

 • Undergraduate Türk Halk Edebiyatı

 • Undergraduate Türkçe I: Yazılı Anlatım

 • Undergraduate Türk Dili II:Cümle ve Metin Bilgisi

 • Undergraduate Türk Dili I:Ses ve Şekil Bilgisi

 • Undergraduate Sözlü Anlatım