Education Information

Education Information

 • 2015 - 2018 Doctorate

  Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), Turkey

 • 2013 - 2015 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Çevresel Sorunlar Bağlamında Yeşil Büyüme ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

  Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr)