Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

A Decision-Making Problem for Investment on Renewable Energy Sources in Turkey

Journal of New Results of Science, vol.9, no.3, pp.57-72, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarım Ürünleri Fiyatları, Ham Petrol Fiyatı ve Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye İçin Eşbütünleşme Analizi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.515-526, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

SEÇİLİ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN KONUT FİYATLARINA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

The International Journal of Economic and Social Research, vol.16, no.1, pp.63-80, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

PETROL ŞOKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE UZUN DÖNEM MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: SVAR ANALİZİ

Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.20, no.3, pp.40-59, 2019 (Other Refereed National Journals)

CAD Problem in Turkish Economy: An Application with Selected Macroeconomic Variables

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.448-461, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye’de Yeşil Büyüme: OECD Göstergeleri ile İstatistiksel Bir Karşılaştırma

Fiscaoeconomia, vol.3, no.1, pp.268-317, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kullanımının CİB Açıkları Üzerine Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.11, no.60, pp.872-882, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TURİZME DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN OECD ÜYESİ OLAN AKDENİZ ÜLKELERİ İÇİN ANALİZİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.11, no.60, pp.1123-1135, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Makroekonomik Değişkenler ve FinansalDeğişkenlerin Uzun Dönem İlişkisi: SVAR Analizi

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, vol.12, no.1, pp.63-85, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Petrol Fiyatlarının İhracat Üzerindeki Etkisi

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.335-349, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.129-141, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

EFFECTS OF THE EU ORIGINATED DEBT CRISIS ON TURKEY S EXPORT

Inquiry-Sarajevo Journal of Social Sciences, vol.2, no.1, pp.131-141, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İPEK YOLU EKONOMİSİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN FIRSATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslarası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kars, Turkey, 1 - 03 October 2015

EFFECT OF LABOR FORCE EDUCATION LEVEL ON GROWTH: AN ANALYSIS ON FRAGILE FIVE COUNTRIES

IERFMECONOMIC RESERACH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, 15 - 17 October 2020

Cib Açıklarının Nedenleri ve Azaltılmasında Bir Çözüm: Yeşil Büyüme

3. INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH ANDFINANCIAL MARKETS CONGRESS, 7 - 09 November 2019

Petrol Şoklarının Kırılgan Beşli Ülkelerinde Oluşturduğu Makroekonomik Dengesizlikler

3. INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH ANDFINANCIAL MARKETS CONGRESS, 7 - 09 November 2019

Petrol Şokları ve Oluşturduğu Makroekonomik Dengesizlikler: Türkiye Örneği

10th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE) 2019, 17 - 18 June 2019

Seçili Makroekonomik Değişkenlerin Konut Fiyatlarına Etkisi: Türkiye Örneği

10th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE) 2019, 17 - 18 June 2019

Türkiye’de Yeşil Büyüme: OECD Göstergeleri ile İstatistiksel Bir Karşılaştırma

Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences, 14 - 15 September 2018

A Decision Making Problem for Financial Investment in Turkey

INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES, 19 - 22 May 2017

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GREEN GROWTH INTURKEY WITH OECD INDICATORS

Second INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, 27 - 30 April 2017

EKONOMİK BÜYÜME, KARBON EMİSYONU VE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ

ENSCON 2017 International Congress of Energy, Economy and Security, 25 - 26 March 2017

PETROL FİYATLARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ENSCON 2017 International Congress of Energy, Economy and Security, 25 - 26 March 2017

A Decision Making on Current Account Deficit Problem of Turkey

3rd RSEP Multidisciplinary International Conferences on Social Issues and Economic Studies, Vienna, Austria, 5 - 07 April 2017, pp.79 identifier

Current Account Deficit Problem in Turkish Economy: An Application with Selected Macroeconomic Variables

3rd RSEP Multidisciplinary International Conferences on Social Issues and Economic Studies, Vienna, Austria, 5 - 07 April 2017, pp.93 identifier

Türkiye de Yeşil Büyüme ve Yenilenebilir Enerji

International Conference on Humanities and Cultural Studies, Prag, Czech Republic, 6 - 10 November 2016, pp.81

COMPARATIVELY EVALUATION OF ERM CRISIS AND THE EUROPEAN DEBT CRISIS

International Symposium on New Trends in Liberal and Social Sciences, Milan, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.44-54

Döviz Kurunu Etkileyen Ekonomik Faktörler Bir Türkiye Uygulaması

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.293-302

Seçili Finansal ve Makro Göstergelerin Uzun Dönem İlişkisi Türkiye Örneği

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Milan, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.71

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ VE KALKINMA POTANSİYELİ

I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kars, Turkey, 1 - 03 October 2015, pp.43-56

Books & Book Chapters

Sivas’ın Enerji Potansiyeli ve Geleceğe Yönelik Öngörüler

in: Sİvas Ekonomisi, İlkay Noyan Yalman, Editor, Sivas Vilayet Kitaplığı, Sivas, pp.173-208, 2019

Environmental Kuznets Curve (EKC): Is It Valid for Turkey?

in: Economic and Management Issues in Retrospect and Prospect, Wirth Eszter, Şimşek Orhan, Apaydın Şükrü, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.283-295, 2018