Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

Verdiği Dersler

  • Lisans Araştırma Projesi Uygulama Dersi - II

  • Lisans Araştırma Projesi Dersi - I

  • Lisans Farmasötik Botanik LAboratuvarı

  • Lisans Farmasötik Botanik

  • Lisans Bitki Biyolojisi

  • Lisans Farmasötik Botanik

  • Lisans Bitki Biyolojisi

  • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

  • Lisans Etnobotanik