Education Information

Education Information

  • 2005 - Continues Doctorate

    Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Turkey

  • 2002 - 2005 Postgraduate

    Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1996 - 2002 Undergraduate

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • C1 Advanced English