Education Information

Education Information

  • 1997 - 2000 Postgraduate

    Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

  • 1982 - 1985 Undergraduate

    Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey