Education Information

Doctorate, Sivas Cumhuriyet University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), Turkey 2013 - 2017
Doctorate, Northwestern University, Center For Quantum Devices, United States Of America 2014 - 2015
Postgraduate, Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Turkey 2009 - 2011
Postgraduate, Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey 2008 - 2009
Undergraduate, Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Turkey 2004 - 2008

Certificates, Courses and Trainings

Vocational Training, Fotoluminesans ve Raman Sistemi Eğitimi, Uninanotech-Güney Kore, 2017
Vocational Training, AIXTRON AIX2800G4-TM Planetary Reactor MOCVD Equipment and Transfer Module Training, AIXTRON-Almanya, 2014
Vocational Training, Physics and Chemistry of Solids; Theory and Experiment Winter School (ITAP) , ITAP, 2011
Vocational Training, Training School on Theoretical Techniques in Semiconductor Research, 9 Eylül Üniversitesi, 2011
Vocational Training, International Cleanroom Training , Bilkent Üniversitesi, 2010

Dissertations

Doctorate, InxGa1-xAs/InyAl1-yAs tabanlı kuantum çağlayan lazer yapılarının büyütülmesi ve karakterizasyonu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), 2017
Doctorate, InxGa1-xAs/InyAl1-yAs tabanlı kuantum çağlayan lazer yapılarının büyütülmesi ve karakterizasyonu, Northwestern University, Center For Quantum Devices, 2015
Postgraduate, SAFİR ALTTAŞI ÜZERİNE BÜYÜTÜLEN GaN EPİTAKSİYEL TEK KRİSTAL İNCE FİLMLERİN XRD YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2011

Research Areas

Sensing Devices and Transducers, Nanotechnology, Optics and Photonics, Wave Propagation and Remote Sensing, Electromagnetic Band Spacing Structures, Power Converters, Semiconductor and Superconductor Materials, Optical Properties, Nanomaterials, Interdisciplinary Physics and Related Science and Technology Areas, Surfaces, Interfaces, Thin Films and Nanosystems

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2020 - Continues
Assistant Professor, Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2018 - 2020
Research Assistant, Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2013 - 2018
Research Assistant, Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2009 - 2013

Academic and Administrative Experience

Eğitim ve Müfredat Kurulu üyesi, Sivas Cumhuriyet University, Rektörlük, Rektörlük, 2022 - Continues
Rectorate Commissioner, Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2021 - Continues
BAP Scientific Commissioner, Sivas Cumhuriyet University, Rektörlük, 2020 - Continues
Rectorate Commissioner, Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2020 - Continues
Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi, Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2020 - Continues
Manager of Research and Application Center, Sivas Cumhuriyet University, Rektörlük, Rektörlük, 2018 - Continues

Courses

Quantum Physics I, Undergraduate, 2021 - 2022
Epitaxial Crystal Growth Techniques I, Undergraduate, 2021 - 2022
Quantum Physics II, Undergraduate, 2020 - 2021
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, Postgraduate, 2021 - 2022
NTM5999 Seminer, Postgraduate, 2021 - 2022
Kızılötesi Aygıt Teknolojisi, Postgraduate, 2020 - 2021
Epitaksiyel Kristal Büyütme ve Teknikleri-I, Undergraduate, 2020 - 2021
Yarıiletken Aygıt Teknolojisi, Postgraduate, 2020 - 2021
Kızılötesi Aygıt Teknolojisi, Postgraduate, 2020 - 2021
Quantum Physics-I, Undergraduate, 2020 - 2021
III-N Morötesi Nanoaygıt Teknolojisi, Postgraduate, 2018 - 2019
Epitaksiyel Kristal Büyütme ve Teknikleri-II, Undergraduate, 2018 - 2019
Kuantum Fiziği - I (İngilizce), Undergraduate, 2019 - 2020
Uzmanlık Alan Dersi, Postgraduate, 2019 - 2020
Epitaskiyel Kristal Büyütme ve Teknikleri - I, Undergraduate, 2019 - 2020
Modern Fizik (İngilizce), Undergraduate, 2018 - 2019
Seminer Dersi, Postgraduate, 2019 - 2020
Katı Hal Fiziği (İngilizce), Undergraduate, 2018 - 2019
Kuantum Fiziği - II (İngilizce), Undergraduate, 2018 - 2019
Nanoaygıt Fiziğine Giriş, Postgraduate, 2019 - 2020
Mühendisler için Olasılık ve İstatistik(İng), Undergraduate, 2019 - 2020
Modern Fizik, Undergraduate, 2017 - 2018
Mühendisler için Olasılık ve istatistik, Undergraduate, 2017 - 2018

Advising Theses

Demir İ., Örgü uyumsuz (x≠0.53, y≠0.52) InxGa1-xAs/InyAl1-yAs kuantum heteroyapılarının MOVPE ile büyütülmesi ve optik karakterizasyonu, Postgraduate, İ.Perkitel(Student), Continues
Demir İ., Si (111) Alttaşı Üzerine Büyütülmüş AIN İnce Filmlerin Elipsometri Tekniği İle Optik Karakterizasyonu, Postgraduate, İ.Karakuş(Student), 2022
Demir İ., Safir Alttaşlar Üzerine Si katkılı AIN ince filmlerin Epitaksiyel olarak Büyütülmesi ve Yapısal Karakterizasyonu, Postgraduate, İ.Şimşek(Student), 2021
Demir İ., Silikon ve Safir Alttaşlar Üzerine Epitaksiyel Büyütülmüş AIN İnce Filmlerin Elektriksel Karakterizasyonu, Postgraduate, K.Murat(Student), 2021
Demir İ., AlGaN tabanlı morötesi ışık yayan diyotların çalışma prensibi, yapısı ve uygulama alanlarının araştırılması, Postgraduate, G.TAN(Student), 2019

Jury Memberships

PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, April, 2022
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi, February, 2022
Doctoral Examination, Doctoral Examination, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, December, 2021
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, August, 2021
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, July, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, July, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, March, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi, December, 2018

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Demir İ., Akyol F., Gür E., TUBITAK Project, Ultra Geniş Bant Aralıklı Rutil-Geo2 Tek Kristal Yapıların Düşük Basınçlı Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemiyle Büyütülmesi Ve Karakterizasyonu, 2022 - 2025
Demir İ., Alaydin B. Ö. , Ergün Y., Hoştut M., Project Supported by Higher Education Institutions, Orta Kızılötesi Bölgede Işıma Yapan AlGaAs/GaAs Tabanlı Kuantum Çağlayan Lazer Kristallerinin Üretimi, 2022 - 2025
Demir İ., Akyol F., Gogneau N., TÜBİTAK - AB COST Project, European Network for Innovative and Advanced Epitaxy (OPERA), 2021 - 2025
Alaydin B. Ö. , Şenadım Tüzemen E., Demir İ., Altuntaş İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Telekomünikasyon uygulamaları için Si/AlN ayna geliştirilmesi ve optik analizi, 2021 - 2023
Demir İ., Erol A., Mutlu S., TUBITAK Project, InGaAs Gunn Diyodu Tabanlı Işık Yayan Aygıtlar, 2020 - 2023
Demir İ., Altuntaş İ., Company, Kısa Dalgaboyu Kızılötesi (SWIR) Epikatman Geliştirilmesi, 2020 - 2023
Demir İ., Şenadım Tüzemen E., Altuntaş İ., Şimşir M., Project Supported by Higher Education Institutions, Saçtırma ve Isısal Buharlaştırma Yöntemleriyle Metal Oksit Malzemelerin Elde Edilmesi ve Karakterizasyonu, 2019 - 2022
Demir İ., Şimşek İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Safir Alttaşlar Üzerine Si katkılı AIN ince filmlerin Epitaksiyel olarak Büyütülmesi ve Yapısal Karakterizasyonu, 2020 - 2021
Demir İ., Altuntaş İ., Gür E., Şenadım Tüzemen E., BAŞER P., TUBITAK Project, Yüksek Güç-Frekans Uygulamaları İçin MOCVD ile Epitaksiyel AlN Kristalinin Büyütülmesi, Katkılanması, Karakterizasyonu ve Aygıt Üretimi, 2019 - 2021
Demir İ., Project Supported by Higher Education Institutions, MOVPE ile epitaksiyel AlN büyütülmesinde alttaş yüzeyinin RCA prosesi ile temizlenmesinin büyüme oranına etkisinin araştırılması, 2019 - 2020
Sözmen F., Kul M., Şimşir M., Demir İ., Altuntaş İ., Öztürk O., Project Supported by Higher Education Institutions, Nanoteknoloji Mühendisliği Öğrencilerinin Nanoölçekli Malzemelerin Üretim ve Karakterizasyonu Alanlarında Aktif Çalışmalarının Akademik Gelişimlerine Etkisi RGD-017, 2018 - 2019
Demir İ., TUBITAK Project, Mor Ötesi Aygıt Uygulamalar Için Desensiz Si (111) Alttaşı Üzerine Aln Tabakasının Atmalı Atomik Tabaka Epitaksi Tekniği Kullanılarak Mocvd Ile Büyütülmesi Ve Karakterizasyonu, 2018 - 2019
Demir İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Hidrojen taşıyıcı gaz miktarının MOVPE ile büyütülen GaN epikristalinin yapısal, optiksel ve yüzeysel karakteristiklerine etkisinin araştırılması, 2017 - 2019
Demir İ., Elagöz S., Altuntaş İ., Şenadım Tüzemen E., TUBITAK Project, Akıllı Ekranlarda Arka Aydınlatma İçin Yüksek Verimli LED'lerin Tasarım, Üretim ve Karakterizasyonu, 2016 - 2019
Demir İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Gerilme Dengeli InxGa1-xAs/InyAl1-yAs tabanlı Kuantum Çağlayan Lazer Yapılarının MOCVD ile Büyütülmesi ve HRXRD karakterizasyonu, 2017 - 2018
Demir İ., Elagöz S., Altuntaş İ., Şenadım Tüzemen E., TUBITAK Project, LED Çip Prototipi Geliştirilmesi, 2015 - 2018
Demir İ., Elagöz S., Altuntaş İ., Şenadım Tüzemen E., Çağlayan M. O. , Project Supported by Defense Industry, Kısa Dalga Boyu Kızılötesi (SWIR) Dedektör Projesi (KANGAL), 2012 - 2017
Elagöz S., Industrial Thesis Project, Kızılötesi Uzun Dalgaboylu Kuvantum Çağlayan Lazerler, 2014 - 2016
Project Supported by Higher Education Institutions, Safir Alttaşı Üzerine Büyütülen GaN Epitaksiyel Tek Kristal İnce Filmlerin XRD Yöntemi ile İncelenmesi, 2009 - 2011

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

COST Management Committee-CA20116 Action, Board Member, 2021 - Continues, Belgium
European Materials Research Society (E-MRS), Member, 2016 - Continues, France

Scientific Refereeing

Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics, SCI Journal, July 2022
Optics And Laser Technology, SCI Journal, June 2022
Cumhuriyet Science Journal, National Scientific Refreed Journal, June 2022
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, May 2022
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, May 2022
KOSGEB, ., Turkey, April 2022
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, March 2022
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Sivas Science And Technology University, Turkey, December 2021
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, November 2021
Applied Physics Letters, Journal Indexed in SCI-E, August 2021
Journal Of Crystal Growth, Journal Indexed in SCI-E, June 2021
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Yildiz Technical University, Turkey, June 2021
Materials Advances, Other Indexed Journal, February 2021
TUBITAK Project, 3501 - National Young Researcher Career Development Program, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, January 2021
APPLIED PHYSICS LETTERS, SCI Journal, December 2020
TUBITAK Project, 1002 - Quick Support Program, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, December 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, December 2020
APPLIED PHYSICS LETTERS, SCI Journal, November 2020
APPLIED PHYSICS LETTERS, Journal Indexed in SCI-E, September 2020
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, Journal Indexed in SCI-E, September 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, September 2020
TUBITAK Project, 3501 - National Young Researcher Career Development Program, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, May 2020
APPLIED PHYSICS LETTERS, Journal Indexed in SCI-E, April 2020
International Materials Reviews, Journal Indexed in SCI-E, April 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, January 2020
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES, Journal Indexed in SCI-E, October 2019
APPLIED PHYSICS LETTERS, Journal Indexed in SCI-E, June 2019
TUBITAK Project, 1002 - Quick Support Program, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, June 2019
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, May 2019
SCIENTIFIC REPORTS, Journal Indexed in SCI-E, November 2018
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Journal Indexed in SCI-E, August 2018

Scientific Consultations

ERMAKSAN Makina San. ve Tic. A.Ş, Project Consultancy, Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, Turkey, 2020 - 2022

Tasks In Event Organizations

Demir İ., Anadolu Üniversiteler Birliği, I. Ar-Ge Proje Pazarı, Workshop Organization, Yozgat, Turkey, Şubat 2022

Mobility Activity

Erasmus Programme, Lecturing, Tunis University, Tunisia, 2020 - 2020
Research Scholarship Program, Research During Graduate Education, Northwestern University, United States Of America, 2014 - 2015

Metrics

Congress and Symposium Activities

2nd International Conference on Light and Light-Based Technologies, Session Moderator, Ankara, Turkey, 2021
II. International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA' 2021), Session Moderator, Muş, Turkey, 2021
III. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı, Panelists, Kayseri, Turkey, 2021

Invited Talks

High quality nitride materials (AlN and AlGaN) on Si and sapphire substrates and UV-LED applications, Conference, International Conference and Exhibition on Lasers, Optics & Photonics, United States Of America, November 2017
MOCVD Grown InGaAs/InAlAs Superlattices for Quantum Cascade Laser Applications, Conference, International Congress on Semiconductor Materials and Devices ICSMD-2017, Turkey, August 2017

Scholarships

2221-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı, TUBITAK, 2011 - 2016
2214-A Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (Doktora öğrencileri için), TUBITAK, 2014 - 2015
2228 Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Yurt İçi Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Burs Programı, TUBITAK, 2008 - 2010
Başarı Bursu, Foundation, 2007 - 2008

Awards

Demir İ., Young Scientist Award, European Materials Research Society (E-Mrs), May 2016
Demir İ., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Birinciliği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, June 2008

Representation and Promotion Activities

Institutional Representation, OKOS, United States Of America, Washington, 2021 - 2021