Eğitim Bilgileri

Doktora, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), Türkiye 2013 - 2017
Doktora, Northwestern University, Center For Quantum Devices, Amerika Birleşik Devletleri 2014 - 2015
Yüksek Lisans, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye 2009 - 2011
Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye 2008 - 2009
Lisans, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye 2004 - 2008

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, Fotoluminesans ve Raman Sistemi Eğitimi, Uninanotech-Güney Kore, 2017
Mesleki Eğitim, AIXTRON AIX2800G4-TM Planetary Reactor MOCVD Equipment and Transfer Module Training, AIXTRON-Almanya, 2014
Mesleki Eğitim, Physics and Chemistry of Solids; Theory and Experiment Winter School (ITAP) , ITAP, 2011
Mesleki Eğitim, Training School on Theoretical Techniques in Semiconductor Research, 9 Eylül Üniversitesi, 2011
Mesleki Eğitim, International Cleanroom Training , Bilkent Üniversitesi, 2010

Yaptığı Tezler

Doktora, InxGa1-xAs/InyAl1-yAs tabanlı kuantum çağlayan lazer yapılarının büyütülmesi ve karakterizasyonu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), 2017
Doktora, InxGa1-xAs/InyAl1-yAs tabanlı kuantum çağlayan lazer yapılarının büyütülmesi ve karakterizasyonu, Northwestern University, Center For Quantum Devices, 2015
Yüksek Lisans, SAFİR ALTTAŞI ÜZERİNE BÜYÜTÜLEN GaN EPİTAKSİYEL TEK KRİSTAL İNCE FİLMLERİN XRD YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2011

Araştırma Alanları

Dönüştürücüler ve Algılama Aygıtları , Nanoteknoloji, Optik ve Fotonik, Dalga Yayılımı ve Uzaktan Algılama, Elektromanyetik Bant Aralığı Yapıları, Güç Çevirgeçleri, Yarıiletken ve Süperiletken Malzemeler, Optik Özellikler, Nanomalzemeler, Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları, Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2020 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2018 - 2020
Araştırma Görevlisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2013 - 2018
Araştırma Görevlisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2009 - 2013

Akademik İdari Deneyim

Eğitim ve Müfredat Kurulu üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Rektörlük, Rektörlük, 2022 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2021 - Devam Ediyor
BAP Bilimsel Komisyon Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Rektörlük, 2020 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2020 - Devam Ediyor
Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2020 - Devam Ediyor
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Rektörlük, Rektörlük, 2018 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Quantum Physics I, Lisans, 2021 - 2022
Epitaxial Crystal Growth Techniques I, Lisans, 2021 - 2022
Quantum Physics II, Lisans, 2020 - 2021
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
NTM5999 Seminer, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
Kızılötesi Aygıt Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Epitaksiyel Kristal Büyütme ve Teknikleri-I, Lisans, 2020 - 2021
Yarıiletken Aygıt Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Kızılötesi Aygıt Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Quantum Physics-I, Lisans, 2020 - 2021
III-N Morötesi Nanoaygıt Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Epitaksiyel Kristal Büyütme ve Teknikleri-II, Lisans, 2018 - 2019
Kuantum Fiziği - I (İngilizce), Lisans, 2019 - 2020
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Epitaskiyel Kristal Büyütme ve Teknikleri - I, Lisans, 2019 - 2020
Modern Fizik (İngilizce), Lisans, 2018 - 2019
Seminer Dersi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Katı Hal Fiziği (İngilizce), Lisans, 2018 - 2019
Kuantum Fiziği - II (İngilizce), Lisans, 2018 - 2019
Nanoaygıt Fiziğine Giriş, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Mühendisler için Olasılık ve İstatistik(İng), Lisans, 2019 - 2020
Modern Fizik, Lisans, 2017 - 2018
Mühendisler için Olasılık ve istatistik, Lisans, 2017 - 2018

Yönetilen Tezler

Demir İ., Örgü uyumsuz (x≠0.53, y≠0.52) InxGa1-xAs/InyAl1-yAs kuantum heteroyapılarının MOVPE ile büyütülmesi ve optik karakterizasyonu, Yüksek Lisans, İ.Perkitel(Öğrenci), Devam Ediyor
Demir İ., Si (111) Alttaşı Üzerine Büyütülmüş AIN İnce Filmlerin Elipsometri Tekniği İle Optik Karakterizasyonu, Yüksek Lisans, İ.Karakuş(Öğrenci), 2022
Demir İ., Safir Alttaşlar Üzerine Si katkılı AIN ince filmlerin Epitaksiyel olarak Büyütülmesi ve Yapısal Karakterizasyonu, Yüksek Lisans, İ.Şimşek(Öğrenci), 2021
Demir İ., Silikon ve Safir Alttaşlar Üzerine Epitaksiyel Büyütülmüş AIN İnce Filmlerin Elektriksel Karakterizasyonu, Yüksek Lisans, K.Murat(Öğrenci), 2021
Demir İ., AlGaN tabanlı morötesi ışık yayan diyotların çalışma prensibi, yapısı ve uygulama alanlarının araştırılması, Yüksek Lisans, G.TAN(Öğrenci), 2019

Jüri Üyelikleri

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Nisan, 2022
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi, Şubat, 2022
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Aralık, 2021
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Ağustos, 2021
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Temmuz, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Temmuz, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mart, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2018

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Demir İ., Akyol F., Gür E., TÜBİTAK Projesi, Ultra Geniş Bant Aralıklı Rutil-Geo2 Tek Kristal Yapıların Düşük Basınçlı Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemiyle Büyütülmesi Ve Karakterizasyonu, 2022 - 2025
Demir İ., Alaydin B. Ö. , Ergün Y., Hoştut M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Orta Kızılötesi Bölgede Işıma Yapan AlGaAs/GaAs Tabanlı Kuantum Çağlayan Lazer Kristallerinin Üretimi, 2022 - 2025
Demir İ., Akyol F., Gogneau N., TÜBİTAK - AB COST Projesi , European Network for Innovative and Advanced Epitaxy (OPERA), 2021 - 2025
Alaydin B. Ö. , Şenadım Tüzemen E., Demir İ., Altuntaş İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Telekomünikasyon uygulamaları için Si/AlN ayna geliştirilmesi ve optik analizi, 2021 - 2023
Demir İ., Erol A., Mutlu S., TÜBİTAK Projesi, InGaAs Gunn Diyodu Tabanlı Işık Yayan Aygıtlar, 2020 - 2023
Demir İ., Altuntaş İ., Şirket, Kısa Dalgaboyu Kızılötesi (SWIR) Epikatman Geliştirilmesi, 2020 - 2023
Demir İ., Şenadım Tüzemen E., Altuntaş İ., Şimşir M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Saçtırma ve Isısal Buharlaştırma Yöntemleriyle Metal Oksit Malzemelerin Elde Edilmesi ve Karakterizasyonu, 2019 - 2022
Demir İ., Şimşek İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Safir Alttaşlar Üzerine Si katkılı AIN ince filmlerin Epitaksiyel olarak Büyütülmesi ve Yapısal Karakterizasyonu, 2020 - 2021
Demir İ., Altuntaş İ., Gür E., Şenadım Tüzemen E., BAŞER P., TÜBİTAK Projesi, Yüksek Güç-Frekans Uygulamaları İçin MOCVD ile Epitaksiyel AlN Kristalinin Büyütülmesi, Katkılanması, Karakterizasyonu ve Aygıt Üretimi, 2019 - 2021
Demir İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MOVPE ile epitaksiyel AlN büyütülmesinde alttaş yüzeyinin RCA prosesi ile temizlenmesinin büyüme oranına etkisinin araştırılması, 2019 - 2020
Sözmen F., Kul M., Şimşir M., Demir İ., Altuntaş İ., Öztürk O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nanoteknoloji Mühendisliği Öğrencilerinin Nanoölçekli Malzemelerin Üretim ve Karakterizasyonu Alanlarında Aktif Çalışmalarının Akademik Gelişimlerine Etkisi RGD-017, 2018 - 2019
Demir İ., TÜBİTAK Projesi, Mor Ötesi Aygıt Uygulamalar Için Desensiz Si (111) Alttaşı Üzerine Aln Tabakasının Atmalı Atomik Tabaka Epitaksi Tekniği Kullanılarak Mocvd Ile Büyütülmesi Ve Karakterizasyonu, 2018 - 2019
Demir İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hidrojen taşıyıcı gaz miktarının MOVPE ile büyütülen GaN epikristalinin yapısal, optiksel ve yüzeysel karakteristiklerine etkisinin araştırılması, 2017 - 2019
Demir İ., Elagöz S., Altuntaş İ., Şenadım Tüzemen E., TÜBİTAK Projesi, Akıllı Ekranlarda Arka Aydınlatma İçin Yüksek Verimli LED'lerin Tasarım, Üretim ve Karakterizasyonu, 2016 - 2019
Demir İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Gerilme Dengeli InxGa1-xAs/InyAl1-yAs tabanlı Kuantum Çağlayan Lazer Yapılarının MOCVD ile Büyütülmesi ve HRXRD karakterizasyonu, 2017 - 2018
Demir İ., Elagöz S., Altuntaş İ., Şenadım Tüzemen E., TÜBİTAK Projesi, LED Çip Prototipi Geliştirilmesi, 2015 - 2018
Demir İ., Elagöz S., Altuntaş İ., Şenadım Tüzemen E., Çağlayan M. O. , Savunma Sanayi Başkanlığı Destekli Proje, Kısa Dalga Boyu Kızılötesi (SWIR) Dedektör Projesi (KANGAL), 2012 - 2017
Elagöz S., Sanayi Tezleri Projesi, Kızılötesi Uzun Dalgaboylu Kuvantum Çağlayan Lazerler, 2014 - 2016
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Safir Alttaşı Üzerine Büyütülen GaN Epitaksiyel Tek Kristal İnce Filmlerin XRD Yöntemi ile İncelenmesi, 2009 - 2011

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

COST Management Committee-CA20116 Action, Yönetim Kurulu Üyesi, 2021 - Devam Ediyor , Belçika
Avrupa Malzeme Araştırma Topluluğu, Üye, 2016 - Devam Ediyor , Fransa

Bilimsel Hakemlikler

Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2022
Optics And Laser Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2022
Cumhuriyet Science Journal, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2022
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2022
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2022
KOSGEB, ., Türkiye, Nisan 2022
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2022
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2021
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Kasım 2021
Applied Physics Letters, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2021
Journal Of Crystal Growth, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Haziran 2021
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2021
Materials Advances, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2021
TÜBİTAK Projesi, 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Ocak 2021
APPLIED PHYSICS LETTERS, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2020
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2020
APPLIED PHYSICS LETTERS, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2020
APPLIED PHYSICS LETTERS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Eylül 2020
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Eylül 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Eylül 2020
TÜBİTAK Projesi, 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2020
APPLIED PHYSICS LETTERS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2020
International Materials Reviews, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Ocak 2020
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
APPLIED PHYSICS LETTERS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Haziran 2019
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2019
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2019
SCIENTIFIC REPORTS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Kasım 2018
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2018

Bilimsel Danışmanlıklar

ERMAKSAN Makina San. ve Tic. A.Ş, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, Türkiye, 2020 - 2022

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Demir İ., Anadolu Üniversiteler Birliği, I. Ar-Ge Proje Pazarı, Çalıştay Organizasyonu, Yozgat, Türkiye, Şubat 2022

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

Erasmus Programı, Ders Verme, Tunis University, Tunus, 2020 - 2020
Araştırma Burs Programı, Lisansüstü Eğitim Kapsamında Araştırma, Northwestern University, Amerika Birleşik Devletleri, 2014 - 2015

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2nd International Conference on Light and Light-Based Technologies, Oturum Başkanı, Ankara, Türkiye, 2021
II. International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA' 2021), Oturum Başkanı, Muş, Türkiye, 2021
III. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı, Panelist, Kayseri, Türkiye, 2021

Davetli Konuşmalar

High quality nitride materials (AlN and AlGaN) on Si and sapphire substrates and UV-LED applications, Konferans, International Conference and Exhibition on Lasers, Optics & Photonics, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2017
MOCVD Grown InGaAs/InAlAs Superlattices for Quantum Cascade Laser Applications, Konferans, International Congress on Semiconductor Materials and Devices ICSMD-2017, Türkiye, Ağustos 2017

Burslar

2221-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı, TÜBİTAK, 2011 - 2016
2214-A Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (Doktora öğrencileri için), TÜBİTAK, 2014 - 2015
2228 Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Yurt İçi Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Burs Programı, TÜBİTAK, 2008 - 2010
Başarı Bursu, Vakıf, 2007 - 2008

Ödüller

Demir İ., Young Scientist Award, European Materials Research Society (E-Mrs), Mayıs 2016
Demir İ., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Birinciliği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, Haziran 2008

Tanıtım ve Temsil Faaliyetleri

Kurumsal Temsil, OKOS, Amerika Birleşik Devletleri, Washington, 2021 - 2021