Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Engelli Bireylere Üniversite Kütüphanelerinde Verilen Hizmetlerde Toplam Kalite Uygulamalarına Yönelik Nitel Araştırma

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.60-80, 2020 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings