Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Ankara University, Faculty Of Veterınary, Department Of Clınıcal Scıences, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Postgraduate

  Evcil karnivorlarda karşılaşılan antebrachium kırıkları ve sağaltım sonuçlarının klinik ve radyolojik değerlendirilmesi*

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi