Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kişilik Tiplerinin Banka Hizmet Kalitesi Algısı Üzerindeki Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.1, pp.487-510, 2020 (Other Refereed National Journals)

ÜLKE RİSKLERİNİN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINA ETKİSİ

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.4, pp.634-645, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ASİMETRİK BİLGİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ PİYASASINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

International Journal of Academic Value Studies, vol.4, no.19, pp.351-362, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.3, pp.193-222, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ANALİZİ

V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS, Gostivar, Macedonia, 28 - 31 August 2019

EXAMINING OF OCCUPATIONAL FRAUDS FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ACCOUNTING IN THE BANKING SECTOR

II.Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 28 September - 01 October 2017

EFFECTS OF ADVERSE SELECTION, MORAL HAZARD AND ASYMMETRIC INFORMATION ON THE TURKISH BANKING SECTOR CREDIT MARKET

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, 27 - 30 April 2017

2008 Küresel Finans Krizi Sonrasında Türkiye Ekonomisi

The 2016 International Conference On Humanities And Cultural Studies, 6 - 10 November 2016, pp.2

Books & Book Chapters

GELİŞMEKTE OLAN BAZI ÜLKELERİN BANKACILIK SEKTÖRÜ KÂRLILIK ORANLARININ ANALİZİ

in: Sosyo-Ekonomik Araştırmalar, Volkan Yurdadoğ, Haşim Akça, Emine Türkan AYVAZ GÜVEN, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, pp.26-35, 2018 Sustainable Development

Türkiye’de Yaşanan Bankacılık Krizleri ve Nihai Kredi Merciinin Önemi

in: Sosyal ve Ekonomik Gelişim Stratejileri, Özgür Emre Koç, Bahadır Bilge Aycan, Uğur Bilgen, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, pp.113-127, 2018 Sustainable Development

Bankacılık Sektöründe Vergilendirme: BSMV ve KDV

in: Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar IV, Gökbunar, Ali Rıza Yavuz, Cuma ErcanYıldırım, Tansoy, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.62-73, 2018

Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadar Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik

in: Sosyo Ekonomik Stratejiler I Ekonomi-Maliye-Finans-Kamu Yönetimi, , Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.280-313, 2017 Sustainable Development