Education Information

Education Information

 • 2008 - 2014 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Çevre Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Çevre Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Atıksu arıtma çamurlarından biyohidrojen elde edilme potansiyelinin değerlendirilmesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (Dr)

 • 2008 Postgraduate

  Atık sulardan fenol ve türevlerinin biyolojik yöntemlerle gideriminin incelenmesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English