Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2015 - 2021 Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2006 - 2014 Research Assistant

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Envıronmental Engıneerıng

Managerial Experience

 • 2016 - Continues Deputy Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2016 - Continues Manager of Research and Application Center

  Sivas Cumhuriyet University

Courses

 • Undergraduate Zemin Mekaniği

 • Postgraduate Biyoremediasyon

 • Undergraduate Arıtma Tesisi Hidroliği

 • Undergraduate Çevre Ekolojisi

 • Undergraduate Bilimsel Yazım ve Sunum İlkeleri

 • Undergraduate İş Sağlığı ve Güvenliği - I

 • Undergraduate Zemin Mekaniği

 • Postgraduate Tez Çalışması

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate İş Güvenliği ve Sağlığı

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Postgraduate Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşümü ve Temiz Üretim Teknolojileri

 • Postgraduate Çevre Biyoteknolojisine Giriş

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Postgraduate Biyofilm Kinetiği ve Biyofilmli Sistemeler

 • Undergraduate İş Güvenliği ve Sağlığı

 • Undergraduate Bilimsel Yazım ve Sunum İlkeleri

 • Undergraduate Çevre Ekolojisi

 • Undergraduate Zemin Mekaniği

 • Undergraduate Çevre Kaynakları

 • Undergraduate Çevre Kaynakları