Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  ASTIMLI ADÖLESANLARDA MOTİVASYONEL GÖRÜŞMENİN ASTIM KONTROLÜ, ÖZ ETKİLİLİK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2010 Postgraduate

  Lise öğrencilerinde problemli internet kullanımı ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki Sustainable Development