Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of Serum Amyloid A and Procalcitonin in Some Inflammatory Diseases of Cattle

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.26, no.3, pp.397-402, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of clinical, radiological, ultrasonographic and microbiological findings of septic arthritis in 50 calves

REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS PECUARIAS, vol.10, no.1, pp.254-266, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

A MACROSCOPIC STUDY ON THE MUSCLES AND TENDONS OF FOREPAWS IN THE ANATOLIAN BOBCAT (Lynx lynx)

SLOVENIAN VETERINARY RESEARCH, vol.56, no.4, pp.153-162, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Assessment of Oxidative Status in Foot Diseases of Sheep

ACTA SCIENTIAE VETERINARIAE, vol.46, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

The right displacement of the abomasum complicated with abomasitis in a calf

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.65, no.4, pp.433-437, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Buzağılarda Tespit Edilen Cerrahi Hastalıkların Değerlendirilmesi: 350 Olgulu Retrospektif Bir Çalışma

Turkısh Veterinary Journal, vol.3, no.1, pp.21-25, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Buzağılarda Göbek Bölgesi Lezyonlarının Klinik ve Sağaltım Yönünden Değerlendirilmesi: 100 Olgulu Retrospektif Bir Çalışma

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.67-72, 2021 (Other Refereed National Journals)

Bir Buzağıda Çoklu Kongenital Anomali Olgusu

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.342-345, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effects of local and systemic inflammatory status on iron metabolism and lipidprofile in calves

Eurasian J Vet Sci, vol.36, no.2, pp.121-126, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation On The Histopathology Of Testes Anomalies In The Bulls Slaughtered At The City Of Van

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.30-36, 2019 (Other Refereed National Journals)

Clinical and Treatment Evaluation of Congenital Intestinal Atresia Cases in Calves

Van Veterinary Journal, vol.30, no.1, pp.31-36, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Enteritis, Pneumonia and Omphalitis on Oxidative/Antioxidant Balance in the Calves

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.7, no.3, pp.539, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Evcil Hayvanlarda Raşitizm

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.7-13, 2018 (Other Refereed National Journals)

Buzağılarda Doğum Sırasında ve Sonrasında Şekillenen Kırık Olgularının ve Sağaltım Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.213-218, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sivas ve Yöresinde Sığır Ayak Hastalıkları Prevalansının Belirlenmesi

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.51-55, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sivas Bölgesi Koyunlarında Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.77-83, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License identifier

Radiological and Biochemical Diagnosis of Skeletal Developmental Disorders Due to Growth in Van Cats

Van Veterinary Journal, vol.28, no.3, pp.131-136, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bir Kangal Köpeğinde Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı BağırsakPerforasyonu

Cumhuriyet Üniv. Sağ. Bil. Enst. Derg., vol.2, no.2, pp.1-8, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kuzu ve Oğlaklarda Göbek Kordonu Enfeksiyonuna Bağlı Komplikasyonlar

Cumhuriyet Üniv. Sağ. Bil. Enst. Derg., vol.1, no.1, pp.39-44, 2016 (Other Refereed National Journals)

Biological Graft Material: Fascia Latae.

Veteriner Fakültesi Dergisi, Uludağ Üniversitesi, vol.35, no.1, pp.31-35, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kuzularda Atresia ani et Recti

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, vol.1, no.3, pp.89-92, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sığır Ayak Hastalıklarında Antibiyotiklerin Kullanımı

Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., vol.7, no.2, pp.147-153, 2012 (Other Refereed National Journals)

The Prevalence of Megacolon in Van Cats: A Radiographic Study

Indian Veterinary Journal, vol.88, no.5, pp.31-33, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kloralhidrat Anestezisinin Kardiyovasküler Etkileri

Veteriner Cerrahi Dergisi, vol.14, no.1, pp.9-13, 2008 (Other Refereed National Journals)

İntraabdominal Adezyonlar ve Önlenmesi

Veteriner Cerrahi Dergisi, vol.12, pp.62-67, 2006 (Other Refereed National Journals)

Vitamin D’nin İskelet Sistemi ve Diğer Sistemlerle İlişkisi

bültendif, no.25, pp.4-7, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ozone Use in Veterinary Surgical Diseases: 12 Cases

International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018), Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.14

Evaluation on the Histopathology of Testes Anomaly in the BullSlaughtered at the City of Van

1st INTERNATIONAL GAPAGRICULTURE LIVESTOCKCONGRESS, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.511

Sütçü İneklerde Postmortem Diş Lezyonlarının Belirlenmesi

I. st International Turkey Veterinary Surgery Congress, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016

Megacolon İncidence in Van Cats

IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Turkey, 22 - 25 September 2004, vol.88, pp.31-33