Education Information

Education Information

 • 2016 - 2021 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Health Instıtutıons, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Determinants Of Health Expenditures: Clustering And Panel Data Analysis For OECD Countries

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi

 • 2016 Postgraduate

  Ankara ili kamu hastanelerinde dışarıdan hizmet alımı kapsamında çalışan işçilerde sendikaya bağlılık durumunun değerlendirilmesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019e-Learning Course on Health Financing Policy for Universal Health Coverage

  Vocational Training , World Health Organization

 • 2017Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitim Programı

  Project Management , Ankara University

 • 2017Nitel ve Nicel Analiz Yöntemleri Eğitim Programı

  Data Analysis , Ankara University

 • 2015NVIVO Başlangıç Düzeyi Eğitimi Programı

  Data Analysis , Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

 • 2015İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı

  Occupational Health and Safety , Ankara University

 • 2014Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı

  Vocational Training , Ankara Üniversitesi

 • 2014Medikal Muhasebe

  Vocational Training , Ankara Üniversitesi

 • 2013Orta Üzeri Düzey İngilizce Kursu - Upper Intermediate Level English Language Course

  Foreign Language , Ankara University School of Foreign Languages

 • 2013Stratejik ve Finansal Sağlık Yönetimi

  Vocational Training , Cumhuriyet University