Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate İlk ve Acil Yardım

  • Undergraduate Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

  • Undergraduate Farmakoloji

  • Undergraduate Hemşireliğe Giriş

  • Undergraduate Kültür ve Hemşirelik

  • Undergraduate Epidemiyoloji

  • Undergraduate Hemşireliğe Giriş

  • Undergraduate İç Hastalıkları Hemşireliği

  • Undergraduate Eleştirel Düşünme