Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - Continues Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2011 - 2015 Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2010 - 2011 Associate Professor

  Firat University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Department Of Pre-Clınıcal Scıences

 • 2006 - 2010 Research Assistant PhD

  Sivas Cumhuriyet University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2001 - 2006 Research Assistant

  Firat University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Department Of Pre-Clınıcal Scıences

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

  Sivas Cumhuriyet University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2021 - Continues BAP Scientific Commissioner

  Sivas Cumhuriyet University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2019 - Continues Ethics Committee Member

  Sivas Cumhuriyet University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2017 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü

 • 2018 - 2021 University Executive Board Member

  Sivas Cumhuriyet University, Rektörlük

 • 2018 - 2021 Member of the Senate

  Sivas Cumhuriyet University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2018 - 2021 Dean

  Sivas Cumhuriyet University, Veteriner Fakültesi

 • 2017 - 2018 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü

 • 2015 - 2017 University Executive Board Member

  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, REKTÖRLÜK

 • 2015 - 2017 Dean

  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

 • 2013 - 2017 Head of Department

  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2013 - 2016 Head of Department

  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

 • 2013 - 2016 Head of Department

  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni

 • 2013 - 2016 Head of Department

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni Anabilim Dalı

 • 2013 - 2013 Vice Dean

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

 • 2013 - 2013 Vice Dean

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

 • 2011 - 2013 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2013 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

 • 2011 - 2013 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2012 Assistant Director of the Institute

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Courses

 • Postgraduate Genel Parazitoloji

 • Undergraduate VEHİP

 • Undergraduate Protozooloji

 • Postgraduate Moleküler Teşhis Yöntemleri

 • Undergraduate Entomoloji

 • Doctorate Ruminantlarda Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa

 • Doctorate Atlarda Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa

 • Undergraduate Genel Parazitoloji

 • Undergraduate Helmintoloji

 • Doctorate Protozoonların Teşhisinde Kullanılan Metotlar

 • Doctorate Eimeridae, Cryptosporididae, Sarcocystidae

 • Doctorate Helmintik Zoonozlar

 • Undergraduate Arı Hastalıkları ve Tedavisi

 • Doctorate Evcil Hayvanlarda Helmint Hastalıkları

 • Doctorate Genel Parazitolojik Yöntemler

 • Undergraduate Protozooloji

 • Undergraduate Genel Parazitoloji

 • Undergraduate VEHİP

 • Undergraduate Helmintoloji

 • Undergraduate Entomoloji

 • Undergraduate Mesleki İngilizce 2

 • Undergraduate Mesleki İngilizce 1

 • Undergraduate Zoonoz Parazitler

 • Undergraduate Su Ürünleri ve Hastalıkları

 • Undergraduate Parazitoloji

Research Infrastructure Information