Education Information

Education Information

  • 2004 - 2007 Post Doctorate of Medicine

    Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 1995 - 2000 Expertise In Medicine

    Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 1987 - 1993 Undergraduate

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey