Publications & Works

Articles Published in Other Journals

COVID-19 SÜRECİNDE DİJİTAL EBEVEYNLİĞİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.68, pp.3619-3635, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect Of Divorce On Women: A Case Study in Sakarya Province.

Turkish Journal of Applied Social Work., vol.2, no.2, pp.135-154, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect Of Psycho‐Education Program On Increase The Tendency To Forgive and Five Factor Personality Properties Of Forgiveness Tendency.

International Journal of Psychology and Educational Studies,, vol.6, no.3, pp.89-105, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationships between Positivity, Forgiveness, Happiness, and Revenge.

Revista Românească Pentru Educaţie Multidimensională,, vol.10, no.4, pp.1-22, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Özel yetenekli ve normal gelişim gösteren öğrencilerin ahlaki kimlik ve özgecilik düzeylerinin incelenmesi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.4, pp.2207-2226, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Examination Of Emotional İntelligence, Sense Of Community, Perception Of Social Values İn Gifted And Talented Students.

JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES & PSYCHOLOGY, vol.8, no.2, pp.64-79, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Adaptation of the Social Media Disorder Scale to Turkish Culture: Validity and Reliability Study

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.9, no.2, pp.116-135, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Üstün Zekâlı/Yetenekli Öğrenciler İle Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Karşılaştırılması.

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., vol.5, no.10, pp.461-485, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirliği.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisiJournal of Research in Education and Teaching, vol.3, no.4, pp.378-383, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Valıdıty And Relıabılıty Of Turkısh Versıon Of The Copıng Competence Questıonnaıre.

Journal Of Educatıonal And Instructıonal Studıes In The World., vol.4, no.4, pp.25-29, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Revize Edilmiş Köktendincilik Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği

WCEIS 2014 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies, 6 - 08 November 2014

Santa clara dinsel inanç gücü ölçeği Türkçe formu’nun geçerlik ve güvenirliği.

WCEIS 2014 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies, 6 - 08 November 2014

The validity and reliability of the Turkish version of the affections of God scale.

2. International Conference on Ethics Education IAEE Ankara University, 21 - 23 May 2014

The Validity and Reliability of the Turkish Version of the Perceptions of God Scale

2. International Conference on Ethics Education IAEE Ankara University, 21 - 23 May 2014

The validity and reliability of the Turkish version of the religious activities scale

2. International Conference on Ethics Education IAEE Ankara University., 21 - 23 May 2014