Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COVID-19 SÜRECİNDE DİJİTAL EBEVEYNLİĞİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Social Sciences Studies Journal, cilt.6, ss.3619-3635, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Divorce On Women: A Case Study in Sakarya Province.

Turkish Journal of Applied Social Work., cilt.2, ss.135-154, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Psycho‐Education Program On Increase The Tendency To Forgive and Five Factor Personality Properties Of Forgiveness Tendency.

International Journal of Psychology and Educational Studies,, cilt.6, ss.89-105, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationships between Positivity, Forgiveness, Happiness, and Revenge.

Revista Românească Pentru Educaţie Multidimensională,, cilt.10, ss.1-22, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Özel yetenekli ve normal gelişim gösteren öğrencilerin ahlaki kimlik ve özgecilik düzeylerinin incelenmesi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.2207-2226, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Examination Of Emotional İntelligence, Sense Of Community, Perception Of Social Values İn Gifted And Talented Students.

JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES & PSYCHOLOGY, cilt.8, ss.64-79, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Adaptation of the Social Media Disorder Scale to Turkish Culture: Validity and Reliability Study

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.9, ss.116-135, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Üstün Zekâlı/Yetenekli Öğrenciler İle Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Karşılaştırılması.

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., cilt.5, ss.461-485, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Valıdıty And Relıabılıty Of Turkısh Versıon Of The Copıng Competence Questıonnaıre.

Journal Of Educatıonal And Instructıonal Studıes In The World., cilt.4, ss.25-29, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirliği.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisiJournal of Research in Education and Teaching, cilt.3, ss.378-383, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Revize Edilmiş Köktendincilik Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği

WCEIS 2014 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies, 6 - 08 Kasım 2014

Santa clara dinsel inanç gücü ölçeği Türkçe formu’nun geçerlik ve güvenirliği.

WCEIS 2014 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies, 6 - 08 Kasım 2014

The validity and reliability of the Turkish version of the affections of God scale.

2. International Conference on Ethics Education IAEE Ankara University, 21 - 23 Mayıs 2014

The Validity and Reliability of the Turkish Version of the Perceptions of God Scale

2. International Conference on Ethics Education IAEE Ankara University, 21 - 23 Mayıs 2014

The validity and reliability of the Turkish version of the religious activities scale

2. International Conference on Ethics Education IAEE Ankara University., 21 - 23 Mayıs 2014