Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Heat transfer improvement study of electronic component surfaces using air jet impingement

Journal of Computational Electronics, vol.18, pp.1259-1271, 2019 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Jet Giriş Genişliğinin Isı Transferi ve Akış Yapısına Olan Etkisinin Araştırılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.36, no.2, pp.331-345, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation of Air jet Impingement Drying with Forced Convection of Moist Things

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.25, no.4, pp.387-395, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Investigation of Heat Transfer from Heated Square Patterned Surfaces in a Rectangular Channel with an Air Jet Impingement

European Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.3, no.1, pp.78-86, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Experimental Analysis of Graphene Based Nanofluids on Vehicle Radiator Cooling Performance

Journal of the Institute of Science and Technology, vol.9, pp.1046-1056, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Study of the Effects of Location Angles for Semi Spheres on the Heat Transfer and Flow Structure in Converging-Diverging Channels

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, vol.7, no.3, pp.1-15, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Daralan ve Genişleyen Bir Kanal İçerisine Yerleştirilen Yarım KürelerÜzerinden Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak Araştırılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.33, no.4, pp.225-240, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı Bina Modellerinde Akış Yapılarının Deneysel Olarak İncelenmesi

Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi, no.111, pp.44-55, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Plakalı Kanatçıklı Isı Değiştiricilerde Kanat Geometrisinin Isı Transferine Olan Etkisinin Üç Boyutlu Sayısal Olarak İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.19, no.56, pp.346-363, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Plakalı Kanatçıklı Isı Değiştiricilerde Kanat Açısının Isı Transferine Olan Etkisinin Üç Boyutlu Sayısal Olarak İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.49-62, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Dış Ortam Sıcaklığının Değişimine Bağlı Olarak Isı Köprülerindeki Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.87-97, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Isıl Sistem Tasarımlarında Sayısal Analiz ve Uygulama Örnekleri

2. Rumeli Mühendislik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 June 2022, pp.17-31

MİKROÇİP ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARINDAKİ ISI TRANSFERİNİN BİRLEŞİK JET ETKİSİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ

INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9, Antalya, Turkey, 18 February 2022, vol.1, pp.557-572 Sustainable Development

KANALDAKİ KANATÇIK AÇISINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİK DESEN YÜZEYLİ MİKROÇİPLERDEN OLAN ISI TRANSFERİNİN ÇARPAN JET-ÇAPRAZ AKIŞ KULLANILARAK ARTIRILMASI

HAGIA SOPHIA 4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES, İstanbul, Turkey, 11 February 2022, pp.2-17

INCREASING THE HEAT TRANSFER FROM MICROCHIPS WITH DIFFERENT PATTERN SURFACE DEPENDING ON THE FIN ANGLE IN THE CHANNEL BY USING IMPINGING JET-CROSS FLOW

HAGIA SOPHIA 4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES, İstanbul, Turkey, 11 - 13 February 2022, pp.2-17 Sustainable Development

COOLING OF CIRCUIT ELEMENTS WHOSE TEMPERATURES INCREASED DEPENDING ON THE FIN POSITIONS IN AN IMPINGING JET-CROSS FLOW CHANNEL

İSTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -II, İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2021, vol.1, pp.665-679

Sıcaklıkları Artan Devre Elemanlarının Çarpan Jet - Çapraz Akışlı Bir Kanalda Kanatçık Konumlarına Bağlı Olarak Soğutulması

ISTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 23 December 2021, vol.1, pp.665-679

INVESTIGATION OF THE VARIATION OF COOLING PERFORMANCE WITHTHE CHANNEL HEIGHT IN A CHANNEL HAVING IMPINGING JET-CROSSFLOW

12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Bingöl, Turkey, 24 - 25 December 2021, pp.274-291 Creative Commons License Sustainable Development

Elektronik Bileşenlerden Olan Isı Transferinin Çarpan Jet - Çapraz Akış Uygulanarak Artırılmasında Kanatçık Açısının Etkisi

ISPEC INTERNATIONAL CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Adana, Turkey, 12 - 13 November 2021, vol.1, pp.621-635

Sıvı Sodyumun Geriye Dönük Adım Akışında Isı Transferi Artışı ve Akış Özelliklerinin Araştırılması

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.163-179

Üçlü Olarak Yerleştirilmiş Çatısız Binalarda Bina Mesafelerinin Akış Yapısı Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

3. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik- Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.881-891

Karbon Nanotüp Nanoakışkanının Geriye Dönük Adım Akışında Isı Transferi ve Akış Karakteristiğinin Araştırılması

4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, vol.4, pp.363-372

Geriye Dönük Adım Akışında Adım Geometrisinin Isı Transferi ve Akış Yapısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, vol.4, pp.373-383

Çarpan Hava Jeti Kullanılarak Isınmış Yüzeylerden Olan Isı Transferinin İncelenmesi

4th International Energy Engineering Congress, Gaziantep, Turkey, 24 - 25 October 2019, pp.899-912

Plakalı Isı Değiştiricilerde Kanatçık Tasarımının Isı Transferi Açısından Değerlendirilmesi

4th International Energy Engineering Congress, Gaziantep, Turkey, 24 - 25 October 2019, pp.880-898

Hava Jeti Çarpması İle Yüzey Soğutmanın İncelenmesi

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSMATEC 2019), Ürgüp/Nevşehir, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.288-293

Jet Akışı İle Yüzeylerdeki Isı Transferinin İncelenmesi

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSMATEC 2019), Ürgüp/Nevşehir, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.294-299

Çarpan Jet Akışı Kullanılarak Soğutulan Yüzeylerde Desen Açısının Isı Transferi ve Akış Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Anadolu I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.1403-1423

Farklı Şekillere Sahip Yüzeylerde Jet Akışın Isı Transferi ve Akış Yapısı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies-ISAS 2018-Winter, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.3, pp.1195-1204

Investigation of the Heat Transfer and Flow Characteristic According to Placement Angles of Semi Spheres In Converging-Diverging Channels

1. International Technological Sciences and Design Symposium-ITESDES 2018, Giresun, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.1119-1136

Desenli Yüzeylerde Hava Jeti Akışı için Taşınım Isı Transferi ve Akış Özelliklerinin İncelenmesi

II. International and Scientific and Vocational Studies-Engineering and National Sciences-BILMES 2018, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.845-868

Analysis of Cooling of the Heated Circle Patterned Surfaces by Using an Air Jet Impingement

ICENS 4th International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev, Ukraine, 2 - 06 May 2018, pp.411-420

Investigation of Heat Transfer from Heated Square Patterned Surfaces in a Rectangular Channel with an Air Jet Impingement

ICENS 4th International Conference On Engineering and Natural Science, Kiev, Ukraine, 2 - 06 May 2018, pp.367-376

Study of the Effects of Location Angles for Semi Spheres on the Heat Transfer and Flow Structure in Converging-Diverging Channels

EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-III, Mardin, Turkey, 21 - 22 April 2018

Kanal İçerisine Yerleştirilen Yarım Küre Üzerindeki Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

IAREC’17 International Advanced Researches Engineering Congress-2017, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.635-643

Experimental and Numerical Investigation of the Effect of Rooftop on the Flow Characteristic Between Two Buildings

IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.8, pp.1648-1655

Numerical Investigation of Flow and Heat Transfer on Half Spheres in a Channel

IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.8, pp.1697-1704

Experimental Research of Convective Heat Transferfor Graphene-Oxide Nanofluid In a Straight Circular Tube

IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.7, pp.1406-1414

An Experimental Study for Heat Transfer Enhancement of Graphene Nanoribbon Nanofluid ın an Automobile Radiator

IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.7, pp.1401-1408

Investigation of the Effect of Insulation Thickness on Energy Saving by Using Thermography

IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.8, pp.1611-1619

Numerical Investigation of Varying Temperature Values Depending on Height of Photovoltaic Modules

8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.11, pp.2293-2299 Sustainable Development

Değişik Bina Modelleri için Akış Alanlarının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 22 April 2017, vol.1, pp.229-248

Three Dimensional Numerical Investigation of Heat Transfer Enhancement In Plate Fin Heat Exchangers with Different Fin Types

INTERKLIMA 2013- 22nd. International Symposıum on Heating, Refrigerating and Air Conditioning, Zagreb, Croatia, 11 - 12 April 2013

Bölgesel Yalıtımlı Isı Köprülerindeki Isı Kayıplarının Sayısal Olarak İncelenmesi

18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Zonguldak, Turkey, 7 - 10 September 2011

Numerical Research of Heat Transfer for Thermal Bridges Formed by Different Geometries with Beams

INTERKLIMA 2011- 21st. International Symposıum on Heating, Refrigerating and Air Conditioning, Zagreb, Croatia, 7 - 08 April 2011

Thermographic Survey Of Different Buildings In Sivas Turkey

INTERKLIMA 2011- 21st. International Symposıum on Heating, Refrigerating and Air Conditioning, Zagreb, Croatia, 7 - 08 April 2011

Books & Book Chapters

MİKROÇİPLERİN BİRLEŞİK JET ETKİSİYLE SOĞUTULMALARININ ARAŞTIRILMASI

in: MÜHENDİSLİKTE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Selahattin BARDAK, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.11-24, 2022

YAPI ELEMANLARINDAKİ ISI KAYIPLARININ ENERJİ TASARRUFU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ AÇISIYLA "TÜRKİYE' DE ENERJİ", Hilmi ATASEVEN, Derya Betül ÜNSAL, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaası, Sivas, pp.163-170, 2022

FARKLI BİNA KURULUMLARI ETRAFINDAKİ AKIŞ YAPILARI

in: MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ AÇISIYLA "TÜRKİYE' DE ENERJİ", Hilmi ATASEVEN, Derya Betül ÜNSAL, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaası, Sivas, pp.171-176, 2022

Yaşam Döngüsü Yaklaşımıyla Enerji ve Kaynak Kullanımını Azaltıcı Döngüsel Ekonomi Uygulamaları

in: Mühendislikte Güncel Araştırmalar-Haziran 2022, Bardak Selahattin; Yurdakul Ömer; Yalçın Numan, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.1-14, 2022

DESENLİ YÜZEYLERDE HAVA JETİ AKIŞI İÇİN TAŞINIM ISI TRANSFERİ VE AKIŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

in: GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR-MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ, Dr. Ertuğrul ÇAM-Dr. Necaatin BARIŞÇI-Dr. Murat LÜY-Dr. Munise Didem DEMİR-Dr. Mehmet GÜÇYETMEZ-Dr. Özlem TOPRAK, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.191-217, 2018