Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of Arc Shaped Bar on Heat Transfer and Fluid Characteristics at Cooling of Electronic Equipment

JOURNAL OF ENGINEERING THERMOPHYSICS, vol.29, no.4, pp.657-673, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Experimental and Numerical Investigation of Convection Heat Transfer in A Circular Copper Tube Using Graphene Oxide Nanofluid

Journal Of The Brazilian Society Of Mechanical Sciences And Engineering, vol.42, no.5, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Research of Heat Transfer Augmentation in Plate Fin Heat Exchangers Having Different Fin Types

JOURNAL OF ENGINEERING THERMOPHYSICS, vol.29, pp.316-330, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Heat transfer improvement study of electronic component surfaces using air jet impingement

Journal of Computational Electronics, vol.18, pp.1259-1271, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Enhancement of Heat Transfer for Plate Fin Heat Exchangers Considering the Effects of Fin Arrangements

HEAT TRANSFER ENGINEERING, vol.39, no.15, pp.1392-1404, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Jet Giriş Genişliğinin Isı Transferi ve Akış Yapısına Olan Etkisinin Araştırılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.36, no.2, pp.331-345, 2021 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Air jet Impingement Drying with Forced Convection of Moist Things

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.25, no.4, pp.387-395, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License identifier

Investigation of Heat Transfer from Heated Square Patterned Surfaces in a Rectangular Channel with an Air Jet Impingement

European Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.3, no.1, pp.78-86, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Experimental Analysis of Graphene Based Nanofluids on Vehicle Radiator Cooling Performance

Journal of the Institute of Science and Technology, vol.9, pp.1046-1056, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hava Jeti Çarpmalı Kurutma için Farklı Dairesel Nemli Nesne Geometrilerinin Isı ve Kütle Transferi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.24, no.1, pp.51-62, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Study of the Effects of Location Angles for Semi Spheres on the Heat Transfer and Flow Structure in Converging-Diverging Channels

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, vol.7, no.3, pp.1-15, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Experimental and Numerical Research of the Flow Features Around the Building Pairs with Different Types

Cumhuriyet Science Journal, vol.39, no.4, pp.1089-1106, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Daralan ve Genişleyen Bir Kanal İçerisine Yerleştirilen Yarım KürelerÜzerinden Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak Araştırılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.33, no.4, pp.225-240, 2018 (Other Refereed National Journals)

Numerical Analysis of Flow and Heat Transfer for Semi Spheres Placed As Multiple Serials In a Channel

European Mechanical Science, vol.2, no.3, pp.76-82, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Değişik Bina Modelleri İçin Akış AlanlarınınDeneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Tesisat Mühendisliği Dergisi, no.162, pp.32-47, 2017 (Other Refereed National Journals)

Farklı Bina Modellerinde Akış Yapılarının Deneysel Olarak İncelenmesi

Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi, no.111, pp.44-55, 2017 (Other Refereed National Journals)

Plakalı Kanatçıklı Isı Değiştiricilerde Kanat Geometrisinin Isı Transferine Olan Etkisinin Üç Boyutlu Sayısal Olarak İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.19, no.56, pp.346-363, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Plakalı Kanatçıklı Isı Değiştiricilerde Kanat Açısının Isı Transferine Olan Etkisinin Üç Boyutlu Sayısal Olarak İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.49-62, 2017 (Other Refereed National Journals)

Farklı Yalıtım Uygulamalarının Isı Kaybına Olan Etkilerinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi

Tesisat Mühendisliği Dergisi, vol.21, no.136, pp.53-64, 2013 (Other Refereed National Journals)

Dış Ortam Sıcaklığının Değişimine Bağlı Olarak Isı Köprülerindeki Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.87-97, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sıvı Sodyumun Geriye Dönük Adım Akışında Isı Transferi Artışı ve Akış Özelliklerinin Araştırılması

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.163-179

Üçlü Olarak Yerleştirilmiş Çatısız Binalarda Bina Mesafelerinin Akış Yapısı Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

3. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik- Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.881-891

Geriye Dönük Adım Akışında Adım Geometrisinin Isı Transferi ve Akış Yapısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, vol.4, pp.373-383

Karbon Nanotüp Nanoakışkanının Geriye Dönük Adım Akışında Isı Transferi ve Akış Karakteristiğinin Araştırılması

4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, vol.4, pp.363-372

Çarpan Hava Jeti Kullanılarak Isınmış Yüzeylerden Olan Isı Transferinin İncelenmesi

4th International Energy Engineering Congress, Gaziantep, Turkey, 24 - 25 October 2019, pp.899-912

Plakalı Isı Değiştiricilerde Kanatçık Tasarımının Isı Transferi Açısından Değerlendirilmesi

4th International Energy Engineering Congress, Gaziantep, Turkey, 24 - 25 October 2019, pp.880-898

Jet Akışı İle Yüzeylerdeki Isı Transferinin İncelenmesi

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSMATEC 2019), Ürgüp/Nevşehir, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.294-299

Hava Jeti Çarpması İle Yüzey Soğutmanın İncelenmesi

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSMATEC 2019), Ürgüp/Nevşehir, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.288-293

Çarpan Jet Akışı Kullanılarak Soğutulan Yüzeylerde Desen Açısının Isı Transferi ve Akış Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Anadolu I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.1403-1423

Farklı Şekillere Sahip Yüzeylerde Jet Akışın Isı Transferi ve Akış Yapısı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies-ISAS 2018-Winter, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.3, pp.1195-1204

Investigation of the Heat Transfer and Flow Characteristic According to Placement Angles of Semi Spheres In Converging-Diverging Channels

1. International Technological Sciences and Design Symposium-ITESDES 2018, Giresun, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.1119-1136

Desenli Yüzeylerde Hava Jeti Akışı için Taşınım Isı Transferi ve Akış Özelliklerinin İncelenmesi

II. International and Scientific and Vocational Studies-Engineering and National Sciences-BILMES 2018, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.845-868

Analysis of Cooling of the Heated Circle Patterned Surfaces by Using an Air Jet Impingement

ICENS 4th International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev, Ukraine, 2 - 06 May 2018, pp.411-420

Investigation of Heat Transfer from Heated Square Patterned Surfaces in a Rectangular Channel with an Air Jet Impingement

ICENS 4th International Conference On Engineering and Natural Science, Kiev, Ukraine, 2 - 06 May 2018, pp.367-376

Study of the Effects of Location Angles for Semi Spheres on the Heat Transfer and Flow Structure in Converging-Diverging Channels

EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-III, Mardin, Turkey, 21 - 22 April 2018

Kanal İçerisine Yerleştirilen Yarım Küre Üzerindeki Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

IAREC’17 International Advanced Researches Engineering Congress-2017, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.635-643

Investigation of the Effect of Insulation Thickness on Energy Saving by Using Thermography

IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.8, pp.1611-1619

Experimental and Numerical Investigation of the Effect of Rooftop on the Flow Characteristic Between Two Buildings

IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.8, pp.1648-1655

Numerical Investigation of Flow and Heat Transfer on Half Spheres in a Channel

IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.8, pp.1697-1704

An Experimental Study for Heat Transfer Enhancement of Graphene Nanoribbon Nanofluid ın an Automobile Radiator

IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.7, pp.1401-1408

Experimental Research of Convective Heat Transferfor Graphene-Oxide Nanofluid In a Straight Circular Tube

IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.7, pp.1406-1414

Numerical Investigation of Varying Temperature Values Depending on Height of Photovoltaic Modules

8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.11, pp.2293-2299 Sustainable Development

Kanal İçerisine Çoklu Diziler Halinde Yerleştirilen YarımKüreler için Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarakİncelenmesi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017

Değişik Bina Modelleri için Akış Alanlarının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 22 April 2017, vol.1, pp.229-248

Oto Radyatör Soğutma Performansının Su TabanlıI Grafen Oksit Nanoakışkan ile İyileştirilmesi için Deneysel Çalışma

20. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015, vol.20, pp.189-195

Three Dimensional Numerical Investigation of Heat Transfer Enhancement In Plate Fin Heat Exchangers with Different Fin Types

INTERKLIMA 2013- 22nd. International Symposıum on Heating, Refrigerating and Air Conditioning, Zagreb, Croatia, 11 - 12 April 2013

Bölgesel Yalıtımlı Isı Köprülerindeki Isı Kayıplarının Sayısal Olarak İncelenmesi

18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Zonguldak, Turkey, 7 - 10 September 2011

Numerical Research of Heat Transfer for Thermal Bridges Formed by Different Geometries with Beams

INTERKLIMA 2011- 21st. International Symposıum on Heating, Refrigerating and Air Conditioning, Zagreb, Croatia, 7 - 08 April 2011

Thermographic Survey Of Different Buildings In Sivas Turkey

INTERKLIMA 2011- 21st. International Symposıum on Heating, Refrigerating and Air Conditioning, Zagreb, Croatia, 7 - 08 April 2011

Books & Book Chapters

DESENLİ YÜZEYLERDE HAVA JETİ AKIŞI İÇİN TAŞINIM ISI TRANSFERİ VE AKIŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

in: GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR-MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ, Dr. Ertuğrul ÇAM-Dr. Necaatin BARIŞÇI-Dr. Murat LÜY-Dr. Munise Didem DEMİR-Dr. Mehmet GÜÇYETMEZ-Dr. Özlem TOPRAK, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.191-217, 2018