Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

 • 2008 - 2020 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği, Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Geophysıcal Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Akçakoca-Cide Karadeniz Yamacı Deniz Yansıma Sismiği Verilerinin İşlenmesi Ve Bölgenin Aktif Tektoniği Açısından Yorumlanması

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği

 • 2007 Postgraduate

  Sivas Havzası Derin Yapısının Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği

Foreign Languages

 • C2 Mastery English

 • A1 Beginner German

Certificates, Courses and Trainings

 • 2004Sığ Sismikte Veri Toplama, İşleme ve Değerlendirme

  Vocational Training , TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası