Publications & Works

Books & Book Chapters

Gediz Nehri ve Deltası

in: Armağan Erkanal’xxa Armağan: Anadolu Kültürlerine Bir Bakış / Compiled in Honor of Armağan Erkanal: Some Observations on Anatolian Cultures, Nazlı Çınardalı Karaaslan et al,, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.147-156, 2014

Seramik Sanatında “Bezeme” Anlayışı ve “Kültür İlişkisi” Üzerine Bir Deneme

in: Armizzi: Engin Özgen’e Armağan / Studies in Honor of Engin Özgen, A. Engin, B. Helwing, B. Uysal, Editor, Asitan Kitap, Ankara, pp.75-80, 2014

Prehistoric Pottery from Five Mounds in Eastern Plain Cilicia

in: Proceedings of the International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East Proceedings of the 6th ICAANE. 5 May-10 May 2008, ”Sapienza”-Universita di Roma., Paolo Matthiae, Frances Pinnock, Lorenzo Nigro, Nicolo Marchetti, Editor, Harrassowitz Verlag. Wiesbaden, Roma, pp.715-732, 2010

Prehistoric Pottery From Five Mounds in Eastern Plain Cilicia

in: Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, May, 5-10 2008 volume 2, P. Matthiae, Licia Romano et all, Editor, Harrassowitz, Wiesbaden, pp.715-731, 2010