Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yukarı Kızılırmak Havzası’nda Yaşayan Bazı Balık Türlerinin MetazoanParazit Faunası Ve Ekolojik Faktörlere Göre Dağılımı

XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017 Sustainable Development