Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Fatty Acids of the Seed Oils of Three Achillea Species

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, vol.56, no.1, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Fatty Acid Composition of the Seeds of Five Nepeta Species From Turkey

Chemistry of Natural Compounds, vol.44, no.1, pp.90-92, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

DOCTOR FISH AND PSORIASIS

LANCET, vol.335, no.8687, pp.470-471, 1990 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of altitude on fatty acid composition of seed of wild Achilea wilhelmsii C. KOCH. subsp. wilhelmsii from Turkey

International Journal of Current Research in Life Sciences, vol.7, no.6, pp.2285-2288, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The fatty acid compositions and ɷ-6/ɷ-3 ratios of the seeds of endemic three Achillea species

International Journal of Food and Allied Science, vol.4, no.1, pp.1-5, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Fatty Acid Composition and ɷ-6/ɷ-3 Ratio of the Seed Oil of Achillea sipikorensis Hausskn. Bornm.

Cumhuriyet Science Journal, vol.38, no.4, pp.6-10, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Effects of nutrition on the fatty acid composition and 3 6 ratios of the muscle tissue of Oncorhynchus mykiss

International Journal of Sciences and Applied Research, 3(7), 01-07., vol.3, no.7, pp.1-7, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of nutrition on the fatty acid composition and w 3 w 6 ratios of the muscle tissue of Oncorhynchus mykiss

International journal of sciences and applied research, vol.3, no.7, pp.1-7, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gryllus campestris L Orthoptera Gryllidae nin çeşitli gelişim evrelerinde glikojen seviyesindeki değişimler

C. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, vol.31, no.2, pp.22-28, 2010 (Other Refereed National Journals)

Influence of dietary fatty acids on the liver fatty acid profile of Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792

C. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, vol.31, no.2, pp.73-81, 2010 (Other Refereed National Journals)

Partial purification of total body lipase from Gryllus campestris L Orthoptera Gryllidae

C. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, vol.28, no.2, pp.1-10, 2007 (Other Refereed National Journals)

Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 in gelişimi sırasında yağ asit kompozisyonunda meydana gelen değişimler

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.2, no.10, pp.64-71, 2003 (Other Refereed National Journals)

Aç bırakılan ve beslenen Oncorhynchus mykiss’xxin kas dokusu yağ asidi bileşimi

Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Bil. Derg., vol.14, no.1, pp.11-18, 2002 (Other Refereed National Journals)

Oncorhynchus mykiss Walbaum 1972 in karaciğer lipaz enziminin bazı kinetik özellikleri

Tr. J. Biology, vol.24, pp.489-502, 2000 (Other Refereed National Journals)

The amount of glycogen in the liver and muscle of starvation and feed Oncorhynchus mykiss Heckel, 1843

Turkish Journal Of Biology, vol.23, pp.107-113, 1999 (Other Refereed National Journals)

Farklı iki yemle beslenen Oncorhynchus mykiss in kas dokusu total lipid ve total yağ asidi içeriği

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.78-89, 1998 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Where Doctor Fish Lick Disease

Hospital Doctor, vol.28, pp.28, 1990 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cyprinion macrostomus HECKEL, 1843’xxun kas dokusu yağ asidi bileşiminin sıcaklıkla ilişkisi

Doğa TÜBİTAK Derg., vol.13, no.2, pp.57-62, 1989 (Other Refereed National Journals)

Cyprinus carpio L. (Osteichthyes:Cyprinidae)’xxnınKas dokusu yğ asitlerinin mevsimsel değişimi

Doğa TUBİTAK Derg., vol.11, no.1, pp.1-9, 1987 (Other Refereed National Journals)

Cyprinus carpio L Osteichthyes Cyprinidae nın karaciğer ve kasındaki total lipit ve total yağ asidinin mevsimsel değişimi

C.Ü. Fen-Ede. Fak. Fen Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.33-42, 1987 (Other Refereed National Journals)

Kangal balıklı kaplıcanın Sivas bazı kimyasal ve biyolojik özelliklerinin araştırılması

C. Ü. Fen-Ede. Fak. Fen Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-34, 1987 (Other Refereed National Journals)

Ergin olmayan ve ergin sazanların (cyprinus carpio L.) gonadlarında total lipid değişimi

C. Ü. Fen-Ede. Fak. Fen Bil. Derg., vol.5, pp.173-184, 1987 (Other Refereed National Journals)

Cyprinus carpio L. (Osteichthyes:Cyprinidae)’xxnın karaciğer yağ asitlerinin mevsimsel değişimi

Doğa TUBİO.D.C., vol.10, no.3, pp.232-239, 1986 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diplolepis fructuum (Hymenoptera:Cynipidae)’xxun gelişim evrelerinde esteraz aktivitesi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018

Effect of nutrition on the fatty acid composition and w 3 w 6 ratios of the muscle tissue of Oncorhynchus mykiss

International Conference on Biological Sciences (ICBS), Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016, pp.149

Salmo trutta macrostigma Dumeril 1858 eşeylerinin karaciğer ve kas dokusu yağ asidi bileşimi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 23-27 Haziran, TRABZON., Turkey, 23 June - 27 July 2008

Fatty acid composition of the seeds of five Nepeta speciess from Turkey

18 th. İnternational Symposium on Plant Lipids. July 20-25. Bordeaux, FRANCE., 20 - 25 July 2008 Sustainable Development

Why are fish of balıklı spa Kangal Turkey attracted to human body

Sixth International Conference on Biotherapy, 16 - 20 June 2003

Farklı İki Yemle Beslenen Oncorhynchus mykiss in kas dokusu total lipid ve total yağ asidi içeriği

ADANA X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Adana, Turkey, 22 - 24 September 1999, pp.78-89

Purification of lipase from fish liver

International Biotechnology Workshops, 4 April - 24 May 1991

Books & Book Chapters

Evrim: Geçmiş ve Kanıt

in: Zooloji, Prof. Dr. Abdurrahman AKTÜMSEK, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.57-75, 2016

Genel Hayvan Embriyolojisi

Cumhuriyet Üniversitesi yayınları No:139 (5. Baskı), Sivas, 2012