Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

DOCTOR FISH AND PSORIASIS

LANCET, vol.335, no.8687, pp.470-471, 1990 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The fatty acid compositions and ɷ-6/ɷ-3 ratios of the seeds of endemic three Achillea species

International Journal of Food and Allied Science, vol.4, no.1, pp.1-5, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Effects of nutrition on the fatty acid composition and 3 6 ratios of the muscle tissue of Oncorhynchus mykiss

International Journal of Sciences and Applied Research, 3(7), 01-07., vol.3, no.7, pp.1-7, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Effect of nutrition on the fatty acid composition and w 3 w 6 ratios of the muscle tissue of Oncorhynchus mykiss

International journal of sciences and applied research, vol.3, no.7, pp.1-7, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Partial purification of total body lipase from Gryllus campestris L Orthoptera Gryllidae

C. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, vol.28, no.2, pp.1-10, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 in gelişimi sırasında yağ asit kompozisyonunda meydana gelen değişimler

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.2, no.10, pp.64-71, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Aç bırakılan ve beslenen Oncorhynchus mykiss’xxin kas dokusu yağ asidi bileşimi

Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Bil. Derg., vol.14, no.1, pp.11-18, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı iki yemle beslenen Oncorhynchus mykiss in kas dokusu total lipid ve total yağ asidi içeriği

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.78-89, 1998 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Where Doctor Fish Lick Disease

Hospital Doctor, vol.28, pp.28, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

Ergin olmayan ve ergin sazanların (cyprinus carpio L.) gonadlarında total lipid değişimi

C. Ü. Fen-Ede. Fak. Fen Bil. Derg., vol.5, pp.173-184, 1987 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diplolepis fructuum (Hymenoptera:Cynipidae)’xxun gelişim evrelerinde esteraz aktivitesi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018

Effect of nutrition on the fatty acid composition and w 3 w 6 ratios of the muscle tissue of Oncorhynchus mykiss

International Conference on Biological Sciences (ICBS), Konya, Turkey, 21 - 23 October 2016, pp.149

Salmo trutta macrostigma Dumeril 1858 eşeylerinin karaciğer ve kas dokusu yağ asidi bileşimi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 23-27 Haziran, TRABZON., Turkey, 23 June - 27 July 2008

Fatty acid composition of the seeds of five Nepeta speciess from Turkey

18 th. İnternational Symposium on Plant Lipids. July 20-25. Bordeaux, FRANCE., 20 - 25 July 2008 Sustainable Development

Why are fish of balıklı spa Kangal Turkey attracted to human body

Sixth International Conference on Biotherapy, 16 - 20 June 2003

Farklı İki Yemle Beslenen Oncorhynchus mykiss in kas dokusu total lipid ve total yağ asidi içeriği

ADANA X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Adana, Turkey, 22 - 24 September 1999, pp.78-89

Purification of lipase from fish liver

International Biotechnology Workshops, 4 April - 24 May 1991

Books & Book Chapters

Evrim: Geçmiş ve Kanıt

in: Zooloji, Prof. Dr. Abdurrahman AKTÜMSEK, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.57-75, 2016

Genel Hayvan Embriyolojisi

Cumhuriyet Üniversitesi yayınları No:139 (5. Baskı), Sivas, 2012