Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

BESİNLER VE BAZI BESİN ÖĞELERİNİN AKCİĞER KANSERİYLE İLİŞKİSİ

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.8-16, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY AND GUT MICROBIOTA: THE OTHER SIDE OF THE MEDALLION

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, 2 - 05 May 2018 Sustainable Development

EPİGALLOKATEŞİN GALLAT VE OBEZİTEÜZERİNE ETKİSİ

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS, 2 - 05 May 2018

AN IMPORTANT ACTOR IN THE GUT-BRAINAXIS: NUTRITION

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS, 2 - 05 May 2018

Turpgiller ve Meme Kanseri İlişkisi

1.st International Health Science and Life Congress, 2 - 05 May 2018 Sustainable Development

GIDA KATKI MADDELERİNİN GUT (BAĞIRSAK) MİKROBİYOTASIÜZERİNE BİR ROLÜ OLABİLİR Mİ?

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ, Sivas, Turkey, 26 - 28 October 2017

FEKAL MİKROBİYOTA TRANSPLANTASYONU: ÜLSERATİF KOLİT TEDAVİSİNDE YENİ ÇAĞ AÇABİLİR Mİ ?

I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017