Publications & Works

Articles Published in Other Journals

HADİSLERDE AKIL VE AKIL YETİSİNİN KULLANIMI

İSLÂM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İBİAD), no.12, pp.5-25, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ARAPÇA DİNİ METİNLERİ ANLAMAMIZI VE YORUMLAMAMIZI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-21, 2019 (International Refereed University Journal)

Books & Book Chapters

Aklın Sınırı ve Akılla Naklin Çatışmaması

in: Akıl Kitabı 5 - Akıl, Din ve İnanç, Turgut Akyüz, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.39-76, 2021

Aklın Mahiyeti, Akıl ve Naklin Deliller Hiyerarşisindeki Yeri

in: Akıl Kitabı 6 - Aklın Çeşitli Tarifleri, Turgut Akyüz, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.57-81, 2021

Günümüzde ve Yakın Gelecekte Toplumun Tevhidine/Birliğine Zarar Verecek Önemli Sorun: Evlenme Sayısının Azalması

in: Tevhidî Düşünce ve Toplum Felsefesi, Prof. Dr. Osman Şimşek, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.287-307, 2020

el-Muhabbe ve’ş-Şevk ve’l-Üns ve’r-Rızâ

in: İhyâu Ulûmiddin (”el-Muhabbe ve’ş-Şevk ve’l-Üns ve’r-Rızâ” bölümü), Hüseyin Türkan, Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.366-449, 2017