Education Information

Education Information

 • 1998 - 2004 Doctorate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 1988 - 1990 Associate Degree

  Inonu University, Malatya Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Yeminli mali müşavirlerin ekonomik sisteme katkısı, mesleki sorunları ve çözüm önerileri

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 1998 Postgraduate

  Standart maliyet sistemi-bütçeleme ve bir uygulama

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English