Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Orman Ekosistemlerinin Biyokütle ve Karbon Depolama Miktarlarının Farklı Yöntemlere Göre Belirlenmesi

III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 May 2014 Sustainable Development