Education Information

Education Information

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Gazi University, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

 • 2001 - 2006 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Communıcatıon, Department Of Publıc Relatıons And Promotıon, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Türkiye’de Soylulaştırma Sürecinin İletişim Metinleri Üzerinden Analizi:1980-2015 Dönemi

  Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü