Academic and Administrative Experience

Non Academic Experience

  • 2018 - 2023 Başhekim Yardımcısı

    Public Corporation, Sağlık Bakanlığı, Sivas Numune Hastanesi