Education Information

Education Information

 • 2009 - 2017 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Kişilik özelliklerinin sporda gönüllülük motivasyonu üzerine etkisi: Uluslararası spor organizasyonlarında görev alan gönüllülere yönelik bir araştırma

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 2009 Postgraduate

  Fiziksel aktivitelere katılım düzeyinin, üniversite öğrencilerinin akademik başarıları, iletişim becerileri ve yaşam tatminleri üzerine etkilerinin incelenmesi

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English